skip to Main Content

Vragen aan College inzake Verkeersonveilig punt bij Zijtwende en Burgerdijkseweg De Lier  

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

24 juni 2024

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Verkeersonveilig punt bij Zijtwende en Burgerdijkseweg De Lier

Vraag 225 2022-2026

Edelachtbaar College,

Eerder stelde de fractie van Westland Verstandig een vraag over het verkeersonveilige punt bij de Zijtwende en Burgerdijkseweg in De Lier. Verzocht is om de situatie aan te passen. Nu is daar vorige week een ongeval gebeurd en is een fietser gewond geraakt. Het probleem is het oversteken van fietsers vanaf het fietspad naar de Burgerdijkseweg en dat in beide richtingen.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Gaat het College nu wel over tot aanpassing van dit onveilige verkeerspunt en zo ja wanneer gaat dat dan gebeuren?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top