skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeersplannen ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 oktober 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verkeersplannen ‘s-Gravenzande

Vraag 029 2022-2026

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen steeds meer berichten binnen van ’s-Gravenzandse inwoners die zich zorgen maken over de verkeersplannen voor ’s-Gravenzande met betrekking tot het verkeer, met name op de Koningin Julianaweg.

Op de Koningin Julianaweg zijn, op het gedeelte tussen de Rijnvaartweg en de Hoflaan in het plantsoen, smalle stroken aangelegd om fietsers de doorgang te geven om de overzijde van de Koningin Julianaweg te bereiken. Een levensgevaarlijke situatie. Automobilisten rekenen daar helemaal niet op en het staat nergens aangegeven.

Enige tijd geleden is op zondagmorgen een fietser ernstig gewond geraakt tijdens het op deze wijze oversteken van de weg. Vorige week is een 71-jarige fietser tijdens het oversteken door een auto geschept en aan de gevolgen van de aanrijding overleden.

De volgende vragen:

  • Waarom worden zulke oversteken gemaakt?
  • Kan dat teruggedraaid worden?

De Koningin Julianaweg wordt op dit moment gerenoveerd en aangepast. Op deze weg staan in de oude situatie de auto’s in daarvoor geschikte ruimtes aan de rechterzijde geparkeerd. Naast de parkeerplaatsen is in rood asfalt een baan voor fietsers aangelegd. Het plan is om de situatie van de parkeerplaatsen om te draaien. Daar waar nu de parkeerplaatsen zijn wordt een fietsstrook en langs de rijbaan worden parkeerplaatsen gerealiseerd.

De huidige situatie heeft de afgelopen jaren niet geleid tot ernstige aanrijdingen waarbij fietsers betrokken zijn geraakt.

Tijdens de rijopleiding wordt aankomende bestuurders geleerd op welke manier er veilig uitgestapt kan worden met het oog op achteropkomend verkeer, met name fietsers, scooters en andere voertuigen.

Nu wordt de situatie omgedraaid en gaan passagiers van auto’s uitstappen aan de zijde waar fietsers en scooters langs gaan komen. In mijn beleving een onveilige situatie, omdat passagiers veel minder alert zijn op achterop komen van verkeer. Daarnaast moeten automobilisten altijd de fietsstrook oversteken om de auto te bereiken. Gevreesd moet worden voor ernstige ongelukken

De volgende vragen:

  • Kunnen deze plannen teruggedraaid worden?
  • Bestaan dergelijke plannen ook voor de renovatie van de Oudelandstraat? Is hier over nagedacht?
  • Wat is de reden van deze verandering? Ook op de Oudelandstraat gebeuren weinig ongelukken in de huidige situatie.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top