skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake vervolg procedures en correctheid ten opzichte van burgers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake vervolg procedures en correctheid ten opzichte van burgers

 

Vraag 234 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Een inwoner van Westland heeft een bezwaarschrift ingediend over twee invalidenparkeerplaatsen die dringend nodig zijn bij de Willem van Hooffstraat in Naaldwijk. Niet alleen in dit geval, maar ook in andere gevallen constateren wij dat meteen een –automatisch gemaakte- ontvangstbevestiging wordt ontvangen dat “over twee weken” bericht wordt ontvangen. Nu is inmiddels een veelvoud van die twee weken voorbij en de betreffende inwoner heeft nog steeds niets vernomen.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe kan dat en moet het systeem zodanig herzien worden dat burgers wel serieus genomen worden en dat ook daadwerkelijk de termijn in acht genomen wordt zoals die zelf in brieven geschreven worden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit de betrouwbaarheid van het Westlandse bestuur niet ten goede komt?
  • Is het College het met de fractie eens dat meer tijd door collegeleden gestoken moet worden in een deugdelijk bestuur en niet in enkel voor collegeleden zelf “boeiende” aangelegenheden in binnen- en buitenland?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top