skip to Main Content

Vragen aan College inzake verzoek tot het houden van een middag- en avondconferentie over de echte realisering van meer verzorgings-, crisis- en revalidatiebedden in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

9 maart 2022

 

Artikel 42-vraag tevens verzoek tot het houden van een middag- en avondconferentie over de echte realisering van meer verzorgings-, crisis- en revalidatiebedden in Westland

 

Vraag 1206 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Gisteren werd de Commissie MO bijgepraat door Pieter van Foreest over onder meer haar “ strategie” in Westland. Anders dan CDA-wethouder Vreugdenhil bij herhaling aan de politieke partijen berichtte, zal de nieuwe Naaldhorst pas na 2026 “mogelijkerwijs” gaan komen. De CDA-wethouder gaf eerder aan dat dit jaar nog gestart zou worden met de bouw. Na 7 jaar leegstand mocht dat ook wel, vonden we.

Gisteren bleken ook deze beloftes van deze wethouder en van dit College dus onjuist te zijn en op niets gebaseerd. Erger is dat ook een stuk gemeentegrond bij de Naaldhorst ligt en de hoognodige zorgconceptontwikkelingen op dat perceel door de gemeente ook moeten gaan wachten op de nieuwe Naaldhorst.

Westland Verstandig is het hiermee niet eens en wenst actie. Slecht voor Westland dat blijkbaar een zorgaanbieder bepaalt dat onze kwetsbare inwoners naar een zorgplek buiten Westland moeten gaan en dat dit nog doorgaat tot ongeveer 2028. Onacceptabel en onaanvaardbaar. Actie is nodig. Dit College en de CDA-wethouder waren de grote afwezigen gisteren tijdens het gesprek. Westland Verstandig vindt dit raar en weer alleszeggend!

Weliswaar werd gisteren wel door Pieter van Foreest gewezen op mogelijke geringe uitbreidingen van de Opmaat in Monster en de Kreek in ‘s-Gravenzande, maar ook die plannen waren nog niet concreet en dus ook weer niet zeker. Voor uitbreiding van de Kreek met wellicht tijdelijke zorgunits -met financiële steun van de gemeente- diende Westland Verstandig al vele moties in en ook de Seniorenraad wilde dat, maar de moties kregen geen steun van een groot deel van de huidige coalitie omdat ….. de Naaldhorst er snel zou komen. Tja .. hoe kun je elkaar voor de gek houden. Voor de bühne stelden recent enkele coalitiepartijen vragen, maar hun wethouders wisten toen al dat het foute boel was en geen nieuwe Naaldhorst er zal komen voorlopig. De weinige of eigenlijk geen slagkracht en daadkracht van dit College en deze coalitie kunnen niet beter worden geïllustreerd! Dit moet snel veranderen natuurlijk! Wellicht na verkiezingen met andere partijen in het bestuur.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat is de reactie van het College op vorenstaande situatie en waarom heeft het College de Raad niet zelf en eerder geïnformeerd?
  • Waarom liet het College gisteren verstek gaan?
  • Wat heeft het College gedaan om toch nieuwbouw voor elkaar te krijgen?
  • Is het College bereid een conferentie -middag en avond- te gaan organiseren met de nieuwe Raad, alle zorgaanbieders die grote contracten hebben met de gemeente en ook de Wet langdurige zorg uitvoeren in Westland, het Zorgkantoor, DSW, de Seniorenraad, KBO-PCOB, de diverse cliëntenraden, ASDW, waarbij geen mooie praatjes maar concrete oplossingen voor dit Westlandse probleem gevonden worden? Concrete te realiseren uitbreiding van de bedden moet de einduitkomst van deze conferentie zijn. Dus in oplossingen denken en niet in problemen! Geen mooie praatjes meer, maar concreet zaken voor elkaar krijgen en dat nog snel ook!
  • Waarom koppelt de gemeente haar plannen voor zorgvoorzieningen op gemeentegronden die aansluiten op de percelen van Pieter van Foreest geheel aan de uitvoering door Pieter van Foreest?

Gaarne reactie op deze vragen en het verzoek nog vóór de verkiezingen of vlak erna omdat dan dit College er dan nog wel even zal zijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top