skip to Main Content

Vragen aan College inzake voorzieningen Emmastraat Monster als gevolg van omleiding busroute

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

21 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake voorzieningen Emmastraat Monster als gevolg van omleiding busroute

 

Vraag 1213 2018-2022

Edelachtbaar College,

Tijdens de behandeling in de Raad over de omleiding van de busroute 31 heeft het College toegezegd dat er voorzieningen zouden komen aan de Emmastraat in Monster, dat wil zeggen een oversteekplaats en een bushokjesvoorziening.

Inmiddels zijn we benaderd door een aantal inwoners met visuele beperkingen die de Emmastraat, die toch vrij druk is, niet kunnen oversteken omdat voorzieningen ontbreken. Dat levert hoogst onveilige situaties op. Zich met de Regiotaxi naar de bushalte laten vervoeren is geen optie, omdat zij vaak al aan het maximum gebruik van Regiotaxi zitten. Veel van die inwoners dienen geregeld naar Den Haag voor artsen- en ziekenhuisbezoek te gaan, zodat de voorziening wel nodig is omdat zij op openbaar vervoer aangewezen zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wanneer gaat het College over tot het maken van een deugdelijke oversteekplaats –een zebrapad- en voorzieningen om op de bus te kunnen wachten middels een bushokje?
  • Wanneer kan een en ander worden aangepakt?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top