skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vragen met betrekking tot begraven ook op zaterdagmiddag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vragen met betrekking tot begraven ook op zaterdagmiddag

Vraag 283 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door uitvaartverzorgers en ook inwoners van Westland die gaarne zouden zien dat op de zaterdag in Westland een langere termijn van begraven wordt gegeven. Zij wijzen naar Rotterdam. Op de Algemene Begraafplaats in Hoek van Holland kan tussen 9.00 uur en 16.00 uur begraven worden op zaterdag. In Westland kan dat alleen tussen 11.00 uur en 12.00 uur. Veel families kiezen ervoor om de uitvaart op zaterdag te doen plaatsvinden omdat dan familie/belangstellenden vrij zijn en dus beter in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen. Daarnaast is er een probleem dat vaak mensen van ver buiten Westland wel erg vroeg op pad moeten op de dienst die uiterlijk dan te 10.30 uur moet aanvangen, te kunnen bijwonen want men moet om 12.00 uur op de begraafplaats zijn. Ook het aanmeldmoment voor begraven op zaterdag, te weten woensdag vòòr 12.00 uur, zou bijstelling verdienen omdat dat veel te vroegtijdig is.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom gelden in Westland de regels zoals hiervoor is aangegeven en worden niet ruimere tijden aangehouden zoals in Rotterdam?
  • Wat betekent het financieel als begraven net als in Rotterdam op zaterdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur mogelijk wordt gemaakt?
  • Welke bezwaren zijn er om het tijdstip van 12.00 uur op de woensdag te wijzigen naar een later tijdstip in de week?
  • De burgemeester kan ontheffing geven voor de zaterdagmiddag. Kan de burgemeester aangeven hoe vaak die ontheffing in de afgelopen jaren verleend is en hoe vaak die ontheffing geweigerd werd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top