skip to Main Content

Vragen aan College inzake vreemd snoei- en kapgedrag zeker niet gestopt

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

27 december 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vreemd snoei- en kapgedrag zeker niet gestopt

 

Vraag 1175 2018-2022

Edelachtbaar College,

Ondanks vele vragen door onze fractie en even zoveel erkenningen van het College dat “iets niet goed gegaan is”, steeds ook de belofte dat er anders gehandeld gaat worden. Toch krijgen we dagelijks nog klachten binnen over fout snoeigedrag. Ook dat al vele tientallen jaren staande bomen -zonder echt zichtbare reden- tot op de grond worden afgezaagd, waardoor een vaal al tientallen jaren bestaand groen uitzicht wordt weggenomen.

We kunnen tientallen voorbeelden geven. Zo bijv. bij het speeltuintje Molensloot waar met opzet bomen en struiken door de gemeente zijn weggehaald. Dat is onnodig, maar afijn de bomen zijn weg. Dan is het enige wat er nog kan gebeuren: een deugdelijke herplanting om de opengevallen gaten op te vullen.

Ook aan de Swaandrift in De Lier geconstateerde misser. Alle bomen zijn daar onderhouden behalve de treurwilg in de bocht vanaf de Zwetburgh naar de Swaandrift toe. Die is bij het snoeiwerk gewoon vergeten. Die boom veroorzaakt in de zomer door laaghangende takken veel onveiligheid -onoverzichtelijke bocht- en overlast aan de bewoners van de woning. Een melding leverde op dat die boom niet gesnoeid hoefde te worden en pas over enkele jaren aan de beurt komt. Weer vreemde reactie op een foute nalatigheid.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt er op plekken waar kaalslag plaatsvindt en bomen zonder kapvergunning worden omgezaagd, geen herplant toegepast zodat de inwoners over enige tijd toch weer het oude uitzicht terugkrijgen?
  2. Wanneer wordt de hiervoor genoemde treurwilg bijgesnoeid?
  3. Wanneer gaat dit College eindelijk eens werk maken van de vele beloften die gedaan zijn en draagt ze zorg voor deugdelijk onderhoud zonder dat dit tot vele klachten leidt? Ook dit soort vragen zouden toch niet nodig moeten zijn!

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top