skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom een voorbeeld van slecht beheer door de Gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

9 september 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom een voorbeeld van slecht beheer door de Gemeente

 

Vraag 1106 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Naaldwijk die al weken een afgeplakte auto met een Pools kenteken zien staan aan de Grote Achterweg bij de oprit Prinsenbos. Blijkbaar is de Gemeente wel al actief geweest, maar ondanks diverse meldingen blijkt er geen tijd en mogelijkheid te zijn om de auto weg te halen. Naar het oordeel van de inwoners levert dit ter plaatse een groot gevaar op voor brand, waardoor een stuk bos zou kunnen worden vernietigd. Men vraagt zich af waarom niet voortvarend wordt gehandeld en de auto snel wordt weggehaald zoals dat ook volgens de voorschriften zou moeten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande situatie uw College bekend en waarom word er ondanks meldingen van inwoners niet gehandeld en wordt de auto weggehaald?
  • Is het College het met onze fractie eens dat ten deze een gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan en dat dat alleen al reden is om snel te handelen?
  • Waarom moeten inwoners de Gemeente steeds attenderen op zaken die niet op orde zijn en waarom wordt dat niet zelf door het College voortvarend opgepakt en wordt voorkomen dat onze inwoners verdere ergernissen hebben aan laks gedrag vanuit de Gemeente?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top