skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake wederom forse overlast in Nachtegaalstraat

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wederom forse overlast in Nachtegaalstraat

Vraag 179 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Nadat door inspanningen van de politie, gemeente, Vestia, Vitis, de sociaal makelaar en de wijkagent het even de goede kant op leek te gaan, is het nu weer goed mis in de Nachtegaalstraat en directe omgeving. Inmiddels hebben wij toch maar weer een verzoek voorgelegd aan de burgemeester die immers de veiligheid van de burgers moet waarborgen. Eerder is al een artikel 26-vraag en ook een rondvraag gesteld door onze fractie.

Op zaterdag 7 mei jl. heeft onze fractie overleg gevoerd met een delegatie van de buurtbewoners en dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wederom wordt samengeschoold en van daaruit worden beledigende opmerkingen gemaakt naar passerende goedwillende burgers. Toen het samenscholingsverbod gold ter plaatse ging het goed en wellicht is het goed om te bezien of dit wederom wordt ingevoerd. Is de burgemeester bereid om dat te doen?
  • Rondom de jaarwisseling 2015/2016 zijn camera’s geplaatst. Die zijn weggehaald. Toen de camera’s er hingen was er geen enkele vorm van overlast. Is de burgemeester bereid om de camera’s permanent aan te brengen op de plaatsen waar die rond de jaarwisseling hingen?
  • Wederom vindt ernstige verstoring plaats doordat poorten en de speeltuin met graffiti beklad worden, lampenkampjes in de poort zwart gespoten worden, op diverse plaatsen in de wijk waaronder de palen van het hek rond de speeltuin vol worden gespoten met graffiti, vuil achtergelaten wordt, bakken zijn aangebracht die echter niet voor planten gebruikt worden, maar voor andere dingen, er wederom verdachte, grote auto’s in de wijk verschijnen die op drugscriminaliteit wijzen, terwijl voorts de speeltuin wederom misbruikt wordt voor andere activiteiten dan waarvoor de speeltuin bedoeld is. De vraag is, is de burgemeester bereid om ook op dit punt wederom de na de vorige klachten ingezet reactief optreden weer op te pakken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top