skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom klachten Regiotaxi

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

22 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wederom klachten Regiotaxi

 

Vraag 1216 2018-2022

Edelachtbaar College,

Wederom komen bij onze fractie best wel weer geregeld klachten over Regiotaxi binnen. De huidige vervoerder staat niet echt dicht bij de klanten en ontevreden klanten kunnen hun klachten niet kenbaar maken omdat zij lichamelijke of geestelijke beperkingen hebben. Vervoer van en naar het Reinier de Graaf Gasthuis en Basalt Revalidatie in Delft geeft veel problemen. Zo hebben de Regiotaxi-chauffeurs moeite om hun afspraken na te komen en als er bijvoorbeeld een afspraak met een specialist is, dan komt Regiotaxi vaak niet opdagen ondanks de toezegging en drie telefoontjes. Mensen worden daar hopeloos van.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de wethouder ermee bekend dat er toch weer een steeds toenemend aantal klachten is over de wijze van vervoer door Regiotaxi en ook over de kwaliteit voor wat betreft op tijd komen, in het geheel niet komen etc.?
  • Is het mogelijk om een klachtenmeldpunt te maken wat ook voor mensen met een beperking gemakkelijk toegankelijk is, zodat de klachten ook daadwerkelijk geuit kunnen worden en ook verzameld kunnen worden en degenen die vervoerd dienen te worden met Regiotaxi ook krijgen waar ze recht op hebben: een goed en adequaat en tijdig vervoersmiddel?

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top