skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom problemen over inzamelen afval

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

18 mei 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom problemen over inzamelen afval

 

Vraag 1031 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt de afgelopen week tientallen meldingen binnen met klachten over afvalinzamelpunten die overvol zijn en waar zakken omheen staan. Een geanonimiseerde melding wordt bijgevoegd en ook een foto, maar we kunnen er nog tientallen nazenden.

bijlage 1 artikel 42-vraag 1031 melding

bijlage 2 artikel 42-vraag 1031 foto inzamelpunt afval

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden niet op tijd de bakken geledigd en zien onze inwoners weinig terug van de hele hoge afvalstoffenheffing die ze al moeten betalen?
  • Waar gaat het fout bij de organisatie nu dit al een aantal jaren een grote ergernis is bij onze inwoners?
  • Wat moet er gebeuren om dit goed geregeld te krijgen?
  • Waarom heeft alleen Westland dit probleem en zien we dit probleem niet bijvoorbeeld in de buurgemeente Den Haag, die heel veel ondergrondse inzamelpunten heeft?
  • Is het College bereid om bij Den Haag eens navraag te doen hoe ze een en ander daar organiseren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top