skip to Main Content

Vragen aan College inzake wederom veel overlast van liggende en hangende zakken in het weekend

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

7 maart 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake wederom veel overlast van liggende en hangende zakken in het weekend

Vraag 1203 2018-2022

Edelachtbaar College,

ChristenUnie-SGP-wethouder Snijders en ook het College hebben meerdere malen de laatste weken aangegeven dat de overlast van zakken er niet meer zou zijn. Bijgaand foto’s van afgelopen weekend op twee plekken in Westland. Dit kan toch echt niet langer meer zo. We hebben meer foto’s gekregen van het afgelopen weekend en blijkbaar wordt er door het uitzendbureau wat in dienst genomen is om voor de verkiezingen orde op zaken te stellen, in ieder geval in het weekend, geen goed werk verricht.

bijlage artikel 42-vraag 1203 hangende en liggende zakken

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom gaat de wethouder ondanks de kennisname van duizenden meldingen dat inwoners niet tevreden zijn met de smerige toestand op straat, niet overstag en gaat hij voorbereidingen treffen om dit systeem te stoppen?

Westland Verstandig rekent op een snel antwoord vóór de verkiezingen.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top