skip to Main Content

Vragen aan het College inzake wederom verkeersoverlast Sportlaan De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake wederom verkeersoverlast Sportlaan De Lier

 

Vraag 236 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie is ook naar aanleiding van eerdere berichtgevingen wederom benaderd door een aantal personen die woonachtig zijn aan de Sportlaan in De Lier. Zij zijn geconfronteerd met een plan van de gemeente om aan de voorzijde, iets voorbij de uitgang van de Hoofdstraat, een drempel neer te gaan leggen, doch die drempel zal niets oplossen. Ook die bewoners willen graag dat er een duidelijk vrachtwagenverkeerscirculatieplan gaat komen waarbij het vrachtverkeer wordt omgeleid en niet meer via de Sportlaan van en naar de veiling blijft rijden. Dat is praktisch mogelijk en zou dan ook uitgevoerd moeten worden door de gemeente.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Bestaat er inderdaad een plan om een verkeersdrempel te leggen direct na de uitgang van de Hoofdstraat?
  • Is de verwachting dat die drempel het verkeer afremt richting de Bleijenburgbrug?
  • Voelt het College voor een nieuw vrachtverkeercirculatieplan voor De Lier waardoor onder meer de Sportlaan ontlast wordt van vrachtverkeer?
  • Ook deze bewoners beklagen zich erover dat maatregelen die de gemeente al lang geleden heeft toegezegd nog steeds niet zijn uitgevoerd. Wanneer staan die werkzaamheden op de uitvoeringsplanning?

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top