skip to Main Content

Vragen aan College inzake weer klachten over zakken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

1 december 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake weer klachten over zakken

Vraag 1156 2018-2022

Edelachtbaar College,

Andermaal krijgen we bijgaande foto toegestuurd uit Monster die op 29 november genomen is en waar op 9 december de zakken opgehaald worden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat gaat het College hier mee doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top