skip to Main Content

Vragen aan College inzake wens te komen tot eigen gemeentelijk woningbedrijf

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wens te komen tot eigen gemeentelijk woningbedrijf

Vraag 358 2014-2017

Edelachtbaar College,

De afgelopen tijd hebben meerdere fracties vragen gesteld over het functioneren van de woningcorporaties. Zo hebben GBW en Westland Verstandig recent terechte vragen gesteld over leeftijdsdiscriminatie bij de toewijzing van woningen en lijken ook de doorstroming, de verduurzaming van woningen en onderhoudskwesties grote irritatie bij de huurders op te leveren.

Voorts is bekend dat de hoeveelheid starterswoningen nog steeds niet voldoende is en ook niet afdoende betaalbare senioren-/zorgwoningen in aanbod aanwezig zijn. Eerder heeft onze fractie al dringend aangedrongen op het vormen van een eigen woningbedrijf. Onze fractie wordt daarin ook gesterkt door vele opmerkingen die wij recentelijk van huurders doorkregen “dat toen bijvoorbeeld de gemeente ’s-Gravenzande de woningen nog beheerde, het allemaal veel beter geregeld was”. Onderhoud werd prompt en keurig gedaan en naar verzoeken en wensen werd deugdelijk geluisterd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om alsnog op te starten een onderzoek naar een nieuw gemeentelijk Westlands woningbedrijf dat zelf een deel van de doelstellingen van de huidige wooncorporaties op zich neemt?
  • Kan het College aangeven welke financiële verplichtingen er nu zijn ten opzichte van de drie bestaande woningcorporaties middels directe of indirecte garanties?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top