skip to Main Content

Vragen aan College inzake zebrapad Emmastraat Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 mei 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake zebrapad Emmastraat Monster

 

Vraag 1232 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Bijgaand antwoord ontvingen wij op de eerdere artikel 42-vraag. Blijkbaar kan er geen zebrapad in de Emmastraat in Monster, zijnde de N211, worden aangelegd. Het kan toch niet zo zijn dat mensen met een beperking –visueel en wellicht ook andere beperkingen- niet meer naar de bushalte kunnen omdat ze niet in staat zijn om over de drukke Emmastraat te gaan. Dat het niet gebruikelijk is, is niet voldoende om het niet te doen.

bijlage artikel 42-vraag 1232 beantwoording voorzieningen Emmastraat Monster

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Wat is nodig om alsnog een zebrapad te leggen, zodat veilig van de bushaltes gebruik gemaakt kan worden?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top