skip to Main Content

Vragen aan College inzake zebrapaden Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

31 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake zebrapaden Naaldwijk

 

Vraag 831 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners uit Naaldwijk die nog maar weer eens benadrukken dat vaak kleine dingen ook belangrijk zijn voor een deel van onze inwoners.

Nu worden met name genoemd de zebrapaden in het centrum van Naaldwijk
–Verspycklaan, Dijkweg etc.- die voor een groot deel onder water staan en als het dan eindelijk opgedroogd is, glad zijn door de achterblijvende vieze laag modder. Steeds meer senioren dienen gebruik te maken van zebrapaden. Eerdere meldingen bij het Meldpunt leveren op dat een verzoek om de zebrapaden in ieder geval op te hogen niet zal gebeuren omdat de situatie niet gevaarlijk zou zijn. Ook nadat aangegeven werd door de betreffende bewoners dat een aantal plaatsen het zebrapad vijf centimeter onder straatniveau zich bevindt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt een dergelijke reactie gegeven vanuit het Meldpunt?
  • Wat gaat het College doen aan deze situatie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top