skip to Main Content

Vragen aan College verloedering Westlands straatbeeld gaat door

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

16 februari 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verloedering Westlands straatbeeld gaat door

 

Vraag 1189 2018-2022

 

 

Edelachtbaar College,

Bijgaande foto werd aan onze fractie toegestuurd naar aanleiding van een door een bewoners gefotografeerde situatie gisteravond. Deze foto zegt toch alles over hetgeen onze fractie tracht te doen stoppen. Dit kan echt niet.

bijlage artikel 42-vraag 1189 foto zakken op straat

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort situaties absoluut onacceptabel zijn in het Westlandse straatbeeld en terecht onze inwoners zich hierover erg boos maken?
  • Is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het gemeentebestuur er is om in ieder geval de normale zaken goed te regelen en niet dit soort toestanden te laten ontstaan?
  • Is dit voor de wethouder reden om direct tot actie over te gaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top