skip to Main Content

Vragen aan College inzake niet serieus nemen van onze inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

6 december 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake niet serieus nemen van onze inwoners

 

Vraag 1159 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen tientallen meldingen binnen van inwoners die uiteraard al moeite hebben met de wijze waarop het afval op dit moment in Westland wordt ingezameld, maar specifiek hebben ze ook bezwaar tegen de lantaarnpalen die nu zijn aangewezen al verzamelpunt, met andere woorden waar een beugel omheen zit om zakken aan op te hangen. Meldingen aan het Meldpunt op dat punt worden steevast met nietszeggende reacties afgedaan en onze inwoners zien dat als onwil om ook maar iets voor hen te betekenen.

We noemen een aantal voorbeelden.

Aan de Mondriaan in Monster is een beugel gehangen aan de verkeerde lantaarnpaal. Die lantaarnpaal zit namelijk tegen de struiken en bovendien tegen een parkeerplaats, waardoor twee auto’s niet meer kunnen parkeren als de zakken er hangen. Een eerdere lantaarnpaal staat helemaal vrij en die plek wordt ook nu gebruikt als ophaalplek voor de groene en de grijze bakken. Zie bijgaande foto.

bijlage artikel 42-vraag 1159 foto lantaarnpaal Mondriaan Monster

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Het Meldpunt geeft aan dat de lantaarnpalen waar kroonringen aan bevestigd worden, zorgvuldig zijn bepaald. Daar blijkt in de praktijk weinig van. Welke afwegingen zijn er bijvoorbeeld gemaakt bij de Mondriaan en ook op andere plekken?

Ook zijn foto’s gemaakt bij het Nollaantje te Maasdijk en dat blijkbaar Renewi ook niet aan gescheiden afvalstromen doet. De foto zegt alles.

bijlage artikel 42-vraag 1159 foto afval ophalen Renewi

De volgende vraag:

  • In hoeverre heeft het College het in de hand dat Renewi zelf ook de vinger aan de pols houdt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top