skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake het meer aandacht schenken aan het fietsverkeer bij wegwerkzaamheden

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het meer aandacht schenken aan het fietsverkeer bij wegwerkzaamheden

 

Vraag 007 2014-2018

Edelachtbaar College,

Eerst maanden uitstel van een tijdelijke fietsbrug bij Westerlee, nu dan weer ‘toestanden’ voor het fietsverkeer bij de aanleg van de rotonde de Ruijterstraat-N223. In beide gevallen blijkt dat het fietsverkeer serieus de dupe is van de werkzaamheden. Onacceptabel lange omrij-afstanden zijn het gevolg van het simpelweg niet serieus meenemen van doorgaand maar ook van bestemmings- fietsverkeer.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het voor de fietsers in Westland momenteel wel erg onaantrekkelijk wordt om op de fiets ‘van A naar B’ te gaan?

Over de aanleg van de rotonde N223 –MA de Ruijterstraat:

  • De omleiding voor het doorgaande fietsverkeer langs de N223 is nog wel te doen en goed aangegeven, dat geldt echter niet voor het bestemmingsverkeer. Met name voor de talrijke fietsende werknemers van Berg Hortimotive en Westland Peppers is de overlast enorm. Dat vanaf het laantje van de twee bedrijven een beetje vrachtauto niet eens rechtsaf de N223 op kan draaien laten we hier dan nog maar buiten beschouwing, maar het laat zich raden dat het noodgedwongen linksaf de N223 op gaan (nu verboden) hier schering en inslag is. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit niet goed geregeld is? Welke maatregelen is uw College bereid te nemen?
  • De fractie van Westland Verstandig wil dat genoemde bedrijven ook vanaf het tunneltje ter hoogte van het Kralingerpad bereikbaar worden voor bestemmingsverkeer, zoals dat ook aangegeven is vanaf de andere zijde. Fietsers rijden nu over de weg, wat ongewenst en gevaarlijk is, maar er begint zich naast de vangrail ook al een paadje te vormen waar fietsers van ellende zelf een spoor gevormd hebben om op hun werk te komen. Is uw College het hiermee eens?
  • Vraag is of dit nu vanzelf gevormde fietspad eenzelfde status en uitvoering kan krijgen dan die aan de andere zijde van genoemd laantje.

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. Echter gezien de gevaarlijke situatie nu verzoeken we het College wel snel in overleg te gaan met provincie en de  betrokken uitvoerder van de werkzaamheden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Leo G Boekestijn

Astrid Bavius

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top