skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake het niet akkoord gaan met de huwelijkslocatie op de Edisonstraat nr. 6 te ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het niet akkoord gaan met de huwelijkslocatie op de Edisonstraat nr. 6 te ‘s-Gravenzande

 

Vraag 155 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

In de besluitenlijst van het College van 1 maart 2016 wordt aangegeven dat “niet akkoord” gegaan wordt een huwelijkslocatie op de Edisonstraat nr. 6 te ’s-Gravenzande. Bekend is dat in een aantal andere gevallen wel is ingestemd en de vraag is waarom in die gevallen dan wel toestemming gegeven is. Aan de fractie is de locatie Edisonstraat getoond en voorgelegd en op zich valt niet in te zien waarom die locatie om veiligheids- of andere redenen niet geschikt zou zijn voor een huwelijksfeest, van zeer bescheiden omvang trouwens.

 

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is niet akkoord gegaan met de huwelijkslocatie op de Edisonstraat nr. 6 te ’s-Gravenzande?
  • Waarom is in andere gevallen wel akkoord gegaan met de huwelijkslocatie en het voltrekken van het huwelijk? Heeft daarbij de persoon van de aanvrager danwel de eigenaar van de locatie een rol gespeeld?
  • Welke criteria houdt het College erop na om een dergelijke locatie te beoordelen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top