skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake inzake diefstal algemene begraafplaats Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
der gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake diefstal algemene begraafplaats Monster.

Vraag 074 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie is het afgelopen weekend overstelpt met klachten over diefstallen op de Monsterse begraafplaats. Schande natuurlijk dat dit soort zaken in Westland voorkomt . Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is uw College bekend met de diefstallen op de begraafplaats?
  • Zo ja, wat is de actie geweest vanuit uw College?
  • Zo nee, gaat uw College actie ondernemen en zo ja welke?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit soort situaties zich niet in Westland mogen voordoen?
  • Eerder is aangedrongen op camera toezicht op het strand bij de strandpaviljoens. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als er camera’s kunnen  komen deze op de begraafplaats moeten komen. Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als de diefstallen en plunderingen aanhouden direct cameratoezicht moet komen?

Gaarne deze vragen beantwoorden per ommegaande omdat uitstel van deze kwestie onaanvaardbaar is.

Hoogachtend,
u.e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top