skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake slecht onderhouden wegdek in het centrum van ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake slecht onderhouden wegdek in het centrum van ‘s-Gravenzande

 

Vraag 028 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig wordt door diverse personen benaderd inzake het slechte wegdek in het centrum van ’s-Gravenzande. Recentelijk is zelfs een 80-jarige dame gestruikeld en heeft zich dusdanig geblesseerd dat doktersbezoek noodzakelijk was. De val werd enkel en alleen veroorzaakt door het slechte wegdek. Er zitten flinke kieren en gaten tussen de tegels. Dit is verspreid over het hele centrum. Bij deze vraag worden een aantal foto’s gevoegd waarop dit ook duidelijk zichtbaar is. De fractie van Westland Verstandig meent dat de Westlandse inwoners erop mogen vertrouwen dat in ieder geval tegels recht liggen en er niet teveel ruimte tussen tegels zit. Met andere woorden, dat zij zich veilig door een centrum van een dorpskern kunnen begeven. Dat vinden wij Westland marketing in plaats van een College wat blijkbaar aan grootheidswaanzin lijdt door internationale handelsmissies te houden en te bekostigen, een College wat zichzelf verwent door “heidesessies” in dure hotels te houden en last but not least € 1 miljoen wil gaan besteden voor “het op de kaart zetten” van Westland. Die centen kunnen beter besteed worden aan onder meer goed en gedegen onderhoud van de dorpskernen.

Tegels centrun gravenzande

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de slechte toestand van de tegels in het centrum van ’s-Gravenzande?
  • Op welke wijze kan uw College ervoor zorgdragen dat de thans bestaande gevaarlijke situatie voor met name ouderen per ommegaande verholpen wordt?
  • Is uw College bekend met valpartijen die zich hebben voorgedaan in de dorpskern ’s-Gravenzande?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top