skip to Main Content

VVD-wethouder trekt juiste conclusie en draagt kustdossier over

Nu snel een goede kustvisie, rekening houdend met alle belangen en niet enkel met een kleine belangengroep

Westland Verstandig riep vorige week woensdag wethouder Ouwendijk al op om het kustdossier onmiddellijk over te dragen. Immers hij had ten onrechte tot aan 21 maart jl. niet aan de Raad gemeld dat de gemeente betalingen deed aan de vereniging van strandtenthouders voor het maken van een kustvisie. Desgevraagd gaf hij zelfs tijdens de raadsvergadering op 21 maart jl. aan dat van betalingen en opdracht door de betreffende vereniging aan een expert geen sprake was. Pas toen hij daags erna geconfronteerd werd met documenten waar het tegendeel uit bleek, gaf hij toe dat er afspraken waren. Daarbij speelt dat de VVD-wethouder Ouwendijk voor april 2014 zelf voorzitter was van de vereniging van strandtenthouders en de huidige voorzitter ook voorzitter is van de plaatselijke VVD-afdeling.

Inmiddels beet de VVD-wethouder van zich af in een memo van vorige week donderdag. Hij was de betalingsafspraak en de opdracht aan het bureau vergeten. In een later -27 maart ‘s avonds- door de gemeentesecretaris opgestelde brief namens het College bood het hele College en in het bijzonder de VVD-wethouder excuus aan. De VVD-wethouder en het College peinsden -volgens de brief- er niet over het kustdossier over te dragen. Vandaar dat de extra vergadering, waar LPF Westland en Westland Verstandig om gevraagd hadden, doorgang moest vinden. Vreemd was het dat wethouder Ouwendijk -nadat eerst de burgemeester bij de start gecontroleerd had wie van de raadsleden niet aanwezig waren om zeker te zijn hoe de politieke verhoudingen lagen- voor de behandeling van het agendapunt al de conclusie trok dat het dossier Kust vanwege zijn onjuist handelen en (schijn van) belangenverstrengeling, bij hem vandaan gehaald moest worden. Daarmee voorkwam hij een debat op inhoud en het verder blootleggen van wat er gebeurd was, een verdere politieke beschadiging van hemzelf, de VVD en de coalitie. Vreemd dat in het korte debat daarna CDA, PvdA, VVD en D66 bleven volhouden dat de wethouder  correct gehandeld had en geen enkele reden was voor een maatregel. Gelukkig dachten GBW, GL, LPF en Westland Verstandig daar anders over. GBW en GL vonden het besluit van de wethouder dapper. Westland Verstandig en LPF vonden het besluit logisch en onvermijdelijk gezien hetgeen gebleken was.

Voor Westland Verstandig staat voorop dat eindelijk nu -niet alleen voor de strandtenthouders- een kustvisie kan komen waar alle belangen meetellen en waarin ook rekening gehouden wordt met alle belangen. Voor wethouder Ouwendijk de waarschuwing dat in veel van zijn andere dossiers -o.m. Leuningjes, gemeentewerf ‘s-Gravenzande, handhaving, accommodatiebeleid -waar het ook geregeld schuurt en knarst- veel opener, transparanter en beter gewerkt moet worden.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

 

 

Back To Top