skip to Main Content

Verkeer en Vervoer

 “verkeer en vervoer steeds belangrijker voor de burger”

 

 1. Het openbaar vervoer in Westland is problematisch. Enerzijds bestaat steeds meer behoefte aan goed openbaar vervoer tussen 6.00 uur en 1.00 uur, maar anderzijds is dat gebruik op delen van de dag erg gering en wisselvallig. Dat komt doordat de 104.000 Westlanders gespreid over 11 kernen wonen. Feit blijft dat degenen die op het openbaar vervoer zijn aangewezen recht hebben op een goede voorziening. Alleen invoeren van twee hoogwaardige vervoerslijnen (HOV) is niet voldoende. Het probleem is dat niet de gemeente het openbaar vervoer regelt, maar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die Metropoolregio legt ten onrechte de nadruk op goed openbaar vervoer in Den Haag en randgemeenten. Beter openbaar vervoer op maat met kleinere busjes tussen de kernen en veel betere aansluitingen vanuit Westland naar Randstadrail in 2018 -hopelijk is het dan klaar- naar de metro Hoek van Holland en eventueel Maassluis / Schiedam. Westland Verstandig ondersteunt het initiatief vanuit Ter Heijde om een shuttlebusjesverbinding tot stand te brengen tussen Ter Heijde en Monster en eventueel andere kernen. Westland Verstandig vindt dat hier een taak en plicht van de gemeente bestaat. Immers haar inwoners hebben recht op goed openbaar vervoer.

 

 1. De verkeersverbindingen in Westland zijn verbeterd komende vanuit Rotterdam. Ingewikkeld is het steeds dat de Provincie natuurlijk verantwoordelijk is en blijft voor de provinciale wegen en dat zijn de “N”- wegen. In Westland zijn nagenoeg alle doorgaande wegen in De Lier, Maasdijk, ’s-Gravenzande, Monster, Wateringen en Naaldwijk provinciale wegen. Het 3-in-1-project is voornamelijk geen gemeentezaak, alleen dan de omissie destijds dat de gemeente in 2008/2009 over het hoofd zag dat Maasdijk nagenoeg niet meer bereikbaar was vanuit Westland. Vandaar de noodzaak voor de aanleg –voor bijna € 13 miljoen- van het “pootje van Bram”. Er valt nog veel te verbeteren aan de bereikbaarheid van Westland komende vanuit Den Haag richting Hoek van Holland. Westland Verstandig wil ook daar bij de Provincie aandringen op een betere doorstroming.

 

 1. Ook zijn de verbindingswegen in Westland tussen de kernen vaak overbelast en onveilig. Ook daar zal het nodige aan gedaan moeten worden.

 

 1. Tenslotte de verkeerscirculatie in de kernen zelf. Ook die moet grondig worden beetgepakt. Door het drukker wordende verkeer, nieuwbouw in de kernen en nieuwe bouwlocaties, kloppen de verhoudingen –breedte, bebouwing- niet meer en ontstaat vaak grote overlast bij onze inwoners. Concrete verkeersplannen per kern en per buurt moeten uitgevoerd worden en snel ook.

 

 1. Doordat de afgelopen 13 jaren weinig nagedacht is over verkeersveiligheid zijn er in Westland heel veel knelpunten waar burgers ons op attenderen. Al jaren worden niet alleen door onze fractie, maar ook door andere fracties, concrete onveilige situaties aan de orde gesteld. Het College is Oost-Indisch doof en deed weinig of niets. Dat moet anders. 

Westland Verstandig heeft de volgende speerpunten voor verkeer en vervoer:

 • Een Westlands fietsplan: beter netwerk, gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, maar ook de aanleg van nieuwe infrastructuur, verbreding van fietspaden en vergroting van opstelplaatsen voor verkeerslichten, betere bewegwijzering en beter beheer. Meer overleg voeren met de Fietsersbond en betrokken burgers.
 • Tweezijdige fietspaden zijn gevaarlijk en niet breed genoeg te maken, minstens 3 meter.
 • Fietspad bij Cool Company is heel gevaarlijk door meer dan 1.000 vrachtwagens die daar over tweezijdig fietspad dagelijks gaan.
 • Beter openbaar vervoer op maat zowel naar Den Haag en Rotterdam als wel tussen de dorpskernen. Meer doelgroepvervoer naar en van de dorpskernen en ook naar Den Haag. De Plusbus ook naar bepaalde bestemmingen buiten Westland en daarvoor financieel budget beschikbaar maken.
 • Betere verkeerscirculatie en maatregelen binnen de dorpskernen.
 • Aanpakken verkeersonveilige punten.

 

 

 

 

 

 

Back To Top