skip to Main Content

De Lier

“het dorp van de verenigingen”

De gemeente Westland staat bekend als een vereniging van dorpen. De Lier wordt ook wel het dorp van verenigingen genoemd. De Lier is een zelfstandig, volwaardig en sterk sociaal dorp en heeft een bloeiend verenigingsleven

Voor De Lier heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

De Lierse bevolking is in de regel tevreden en vooral die tevredenheid willen we behouden en ook bewaken;

De ontsluiting naar Westland is op dit moment niet goed geregeld. Zowel de infrastructuur in De Lier zelf als de ontsluiting richting        Westland moet verbeteren. De Oostelijke Randweg brengt daarbij een stap die in de goede richting gaat;

De aula op de begraafplaats zou vernieuwd moeten worden en is niet meer van deze tijd;

Destijds is De Lier samengegaan met de overige vier Westlandse gemeenten onder het mom “eenheid in verscheidenheid”. Dat motto geldt nog steeds;

De sportverenigingen moeten beter worden gefaciliteerd dan nu het geval is en meer moet het bewustzijn bestaan bij de gemeente dat sportverenigingen, maar ook de Oranjevereniging, voor de beleving van de Lierenaar erg belangrijk zijn;

Op dit moment is er nog geen probleem op het gebied van parkeren in De Lier, maar uitgaande van de ervaringen in de andere kernen moet ervoor gewaakt worden dat een probleem ontstaat. In De Lier kunnen nog bijtijds goede maatregelen genomen worden om de parkeerdruk binnen de perken te houden;

In De Lier zelf moeten maatregelen genomen worden om de verkeersdoorstroming beter te regelen, waardoor minder overlast bestaat;

Duidelijkheid moet er komen over de functiewisseling gebied Lierweg: van werken naar wonen.

Back To Top