skip to Main Content

Heenweg

“klein maar fijn, groei op kleine schaal”

Heenweg is één van de twee kleinste dorpen van ’t Westland en was vroeger een buurtschap van ‘s-Gravenzande. Westland Verstandig wil het beeld van Heenweg overeind houden. Een gezond dorp met een eigen identiteit, waar de bewoners trots op zijn, hun verleden en hun toekomst hebben.

Voor Heenweg heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Om ook maatschappelijk een plezierig dorp te zijn moet er verjonging komen. Het bouwen van nieuwe woningen op de schaal van het dorp is daarvoor van cruciaal belang. Betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters en huurwoningen voor jongeren.

Wij willen dat de gemeente initiatieven neemt om het voortbestaan van de basisschool te verzekeren. Behoud van De Kameleon om de leefbaarheid van de Heenweg te stimuleren. Voorkomen moet worden dat eventueel een nieuwe school in Dijckerwaal bedreigend wordt voor De Kameleon;

Heenweg mag niet op slot gezet worden en ontwikkelingen mogen niet geblokkeerd worden. Wij willen dat Heenweg i.s.m. met de buurtvereniging nieuw leven wordt ingeblazen door kleinschalige handreikingen in nieuwbouw, detailhandel, jeugdactiviteiten en openbaar vervoer.

Een pinautomaat terug;

Een goede bestemming vinden voor de kerk als de kerkactiviteiten verplaatst worden naar de Dorpskerk in ’s-Gravenzande;

De buurtactiviteiten in de Heenweg extra stimuleren, juist omdat het een hele kleine kern is waar dergelijke activiteiten voor de levendigheid van belang zijn;

Succesvolle zaken, zoals vakantiekinderdagen, zouden weer opnieuw leven ingeblazen moeten worden en de gemeente zou dat moeten enthousiasmeren;

Aansluiting glasvezel circa 210 woningen Heenweg

Caiway weigert de circa 210 huishoudens van Heenweg aan te sluiten op glasvezel. Heenweg is buitengebied en aansluiting is niet profijtelijk genoeg voor Caiway. Onaanvaardbaar. Westland Verstandig heeft eerder vragen gesteld en is met Caiway in gesprek. Wij vinden dat Heenweg als kleine kern recht heeft op glasvezel, zeker nu de gemeente allerlei diensten praktisch alleen nog maar via internet wil gaan aanbieden. De gemeente moet ook financieel een duit in het zakje doen.

Back To Top