skip to Main Content

Honselersdijk

“het middelpunt, dus drukte dichtbij”

Honselersdijk is het fysieke centrum van de gemeente Westland. Deze centrale positie in Westland heeft zowel voordelen als nadelen. Voordelen zijn dat redelijk dichtbij voorzieningen in ’t Westland te bereiken zijn, maar dat betekent ook dat veel voorzieningen niet in Honselersdijk zelf beschikbaar zijn.

 Voor Honselersdijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Wij willen het centrumplan Honselersdijk zo spoedig mogelijk tot uitvoering brengen met aandacht voor de kwaliteit van de inrichting van openbare ruimte, die ontmoeting stimuleert, voldoende parkeermogelijkheden, met terugdringing van de overlast van laden/lossen in centrum en een passende uitstraling van gebouwen. De gaten in Dijkstraat kunnen met nieuwbouw en gevels in klassieke stijl ingepast worden in het bestaande lint.

Westland Verstandig wil dat het centrum in en bij de Dijkstraat en de verbinding met omliggende woonwijken en school-thuisroutes veiliger wordt ingericht voor langzaam verkeer.

Wij willen voldoende woningen voor starters en ouderen in Honselersdijk. Overwogen moet worden in of nabij de Dijkstraat al dan niet in combinatie met het centrumplan dat op te pakken.

De woningtoewijzing in de sociale sector in Van Reenenbuurt, Burgemeestersbuurt , Vogelwijk en de Hunselaer, moet voorrang geven aan de lokale vraag. De instroom van niet-Westlanders is afgelopen jaren te groot geweest en moet plaats maken voor toewijzing aan inwoners uit Honselersdijk dan wel het Westland.

Wij willen verplaatsing van metaalverwerkingsbedrijf De Voeght uit de dorpskern. Verplaatsing van De Voeght zou voor Honselersdijk een belangrijke stap naar een betere leefomgeving zijn;

Het centrum van Honselersdijk moet meer “ziel” gegeven worden. Het dorpse karakter moet wel behouden blijven;

Beter en meer groen aan bijvoorbeeld de Dijkweg die zich daar uitstekend voor leent;

De bestaande verenigingen beter faciliteren;

Samen met de bewoners een plan maken waar Honselersdijk naartoe moet groeien om het huidige dorpse karakter te behouden en toch ook niet verder achteruit moet gaan qua beleving;

Woningbouw ook in de kern;

Een aantal verkeersknelpunten oplossen zoals bij de Middel Broekweg / Molenlaan, het centrum van Honselersdijk;

Parkeren bij de Albert Heijnsupermarkt is lastig, zeker op de vrijdagen en de zaterdagen moet opgelost worden.

Gevaarlijke verkeerspunten moeten opgelost worden zoals de oversteek Prinsenlaantje vlak over de brug op de Molenlaan en de kruising Zwethlaan / Middel Broekweg.

 

Back To Top