skip to Main Content

Maasdijk

“Maasdijk beter bereikbaar”

Maasdijk heeft een rijk verenigingsleven. De winkelvoorzieningen in Maasdijk zijn ook goed. Het probleem dat de laatste jaren de boventoon voerde is de bereikbaarheid als gevolg van het 3-in-1 project. Dat speelt nog steeds en moet nu snel opgelost worden.

 Voor Maasdijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

De zorg in kern Maasdijk is nog niet goed geregeld. Ouderen, die zorg nodig hebben, moeten in Maasdijk kunnen blijven wonen en oud kunnen worden. Er zijn geen geschikte ouderenvoorzieningen in Maasdijk en op dit moment verlaten ouderen Maasdijk om die reden. Dat moet veranderen.

Wij willen de bereikbaarheid van de kern Maasdijk van en naar andere kernen van Westland voor fietsers, auto’s en ook via openbaar vervoer borgen. Snellere en betere ontsluiting. Met de komst van het 3-in-1 project is onduidelijkheid over hoe het openbaar vervoer geregeld zal worden. Maasdijkers willen een bushalte dichtbij.

De fijnstof en overlast van A20, Botlek en Honderdland en transportcentrum aanpakken. Geen “zware” industrie op Honderdland.

De geluidshinder door de A20 en Honderdland en de verkeersbewegingen op dat terrein terugdringen.

Openbaar vervoer, een snelle aansluiting naar het metrostation Hoek van Holland of Maassluis.

Maasdijk aantrekkelijker maken. Nu is de Lange Kruisweg nog steeds onveilig en ook komende vanuit de tunnel met de fiets is de Pettendijk een onveilige weg. Daar moet iets aan gebeuren.

De doorvaarthoogten van de vaarten moet hoger, zodat vaarrecreatie beter tot zijn recht komt.

Het winkelbestand moet opgeknapt worden daar er nu leegstand is en/of dreigt.

De verenigingen zullen beter gefaciliteerd moeten worden en met name de gym, de korfbal en de voetbal. De Harmonie is al weg. Voor de leefbaarheid van Maasdijk is behoud van het verenigingsleven essentieel.

Op dit moment zijn er plannen om van de twee kerkgebouwen er één af te stoten. Daar moet goed mee omgegaan worden en voor het leegkomende gebouw moet een goede bestemming gevonden worden.

 

Back To Top