skip to Main Content

Naaldwijk

“het centrum van ’t Westland blijft één van de elf dorpen”

Naaldwijk heet binnen Westland ‘het centrum’, maar zonder dat de leefbaar­heid van andere dorpen daaronder lijdt. Naaldwijk is tevens één van de elf dorpen met zijn eigen identiteit en dorpse karakter, gezellig en bruisend van leven, maar toch ook een woonkern.

 Voor Naaldwijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Westland Verstandig meent dat het centrum Naaldwijk toe is aan een derde supermarkt. Wel zijn wij van oordeel dat zo’n gigantische grote XL supermarkt –meer dan 1/3e van de huidige Tuinen- als nu gepland is aan de Secretaris Verhoeffweg daar niet hoort te komen. Te massaal, te groot en op een verkeerde plek gesitueerd. Overlast ten gevolge van de aan- en afvoer van goederen, het publiek voor de winkels en ook de massale bouw wordt te groot. Volstaan moet worden met een veel kleinere supermarkt en die beter op een andere plaats gebouwd moet worden. Het betrof een locatie die bestemd was voor woningen en ideaal om naast het appartementencomplex de Secretaris appartementen te realiseren. In de huidige omvang en vorm is Westland Verstandig dan ook tegen de komst van deze supermarkt. Een bijkomende vraag is ook of een dergelijke enorme supermarkt (één van de grootste van het land met ook een groot aanbod van niet-dagelijkse artikelen) niet ten koste zal gaan van de supermarkten in de bestaande kernen en de andere winkels in Naaldwijk. Dit is niet gewenst.

Westland Verstandig wil leegstaande winkels en panden eigendom van de gemeente beter gaan benutten. Gedoeld wordt hierbij op Harmonieterrein en de Daltonmavo.

Verslonzing van het centrum van Naaldwijk, het busstation ziet er niet uit;

Meer en betere fietsenstallingsruimte;

Het centrum wordt steeds drukker en een veel betere verkeersafwikkeling is nodig;

Bij de blauwe parkeerzones is betere handhaven nodig;

Wellicht een parkeergarage om het parkeerprobleem op te lossen;

Invoering van parkeerbeschikbaarheidssystemen zoals eerder beloofd werd rond De Tuinen;

Secretaris Verhoeffweg / ‘s-Gravenzandseweg / Geestweg / Anjerlaan is een ‘crime’ voor fietsers en overstekende voetgangers. Voor fietsers beter aangeven waar ze moeten stilstaan;

Slecht functioneren van woningcoöperatie Vestia. Sinds het samengaan met van de Naaldwijkse woningcoöperatie met Vestia is de ellende ontstaan. Dit moet snel opgelost worden voordat er nog meer woningen verkocht worden;

In bepaalde wijken zitten teveel statushouders hetgeen een neerwaartse druk betekent voor de betreffende kern. Dit moet beter gespreid worden;

De gemeente moet veel meer doen aan het oplossen van burengeschillen door inzet van mediation. De wijkagent kan het vaak niet alleen;

De wijkschouwen moeten ook daadwerkelijk inhoud gegeven worden en moet geen holle frase zijn;

Het centrum van Naaldwijk slibt dicht;

De bestrating van onder meer Molenstraat, Prins Hendrikstraat, Zuideinde is slecht en geeft een verpauperd uiterlijk. Ook verpaupering door leegstaande panden. Dit moet direct aangepakt worden.

De Kruisbroekweg is nog steeds een racebaan en ook vrachtwagens blijven de weg berijden. Daar moet nu een einde aan komen. Eventueel camera’s en handhaving;

Een veelgehoorde andere ergernis is het te snel rijden op de Secretaris Verhoeffweg vanaf de Kruisbroekweg richting de watertoren. De weg nodigt ook uit tot hard rijden. Doordat daar veel wordt overgestoken en ook het fietsverkeer erg druk is, ontstaan erg gevaarlijke situaties. Ook daar moeten maatregelen komen in het belang van een ieder;

Verfraaiing van rotondes, die zien er nu vaak niet uit;

Uitplaatsing benzinestation aan Kruisbroekweg. Waarom worden geen combinaties gemaakt met andere ontwikkelingen om uitplaatsing mogelijk te maken.

Meer maatregelen op het Wilhelminaplein voor visueel gehandicapten;

De kern van Naaldwijk moet verder verfraaid worden met mooie plantenbakken. Eventueel ‘hanging-baskets’, aantrekkelijk straatmeubilair en het beleid op dat punt moet veranderen. Ook de straatverlichting in heel Naaldwijk dient verbeterd te worden. Zo is bijv. Secretaris Verhoeffweg een heel donkere weg en vooral als het regent zijn de zebrapaden vaak levensgevaarlijk;

De aanrijroutes voor grote vrachtwagens dient in het centrum van Naaldwijk beperkt te worden. Ook de omvang van het vrachtvervoer dient beperkt te worden. Net als in omliggende plaatsen dient het centrum enkel voor kleinere vrachtauto’s bereikbaar te zijn;

Meer groen in de kern Naaldwijk. Weer fietsmogelijkheden over het Wilhelminaplein;

Veel gehoorde klacht in Kruisbroek is parkeerprobleem. Men parkeert op stoepen. Dat zou opgelost moeten worden;

Meer veiligheid bij Jan Tuningstraat / Kruisbroekweg. Geopperd werd om de Jan Tuningstraat voor auto’s weer aan te sluiten op de Burgemeester Elsenweg. De rotonde bij nieuw gemeentehuis is nu al te druk. ’s Ochtends en ’s avonds veel te druk en veel te veel verkeersaanbod. Mogelijk de bushalte verplaatsen. Bij Zuidweg en Zuideinde onveilige situatie vanwege fietsers. Gevreesd wordt voor nog veel meer hinder door supermarkt, het nieuwe gemeentehuis en volbouwen Hoogeland. Maatregelen zijn nodig.

Back To Top