skip to Main Content

Poeldijk

“Poeluk kan niet meer stuk”

In Poeldijk is de afgelopen jaren veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren. Vooral nieuwbouw staat op stapel. Eindelijk…. 

Voor Poeldijk heeft Westland Verstandig de volgende speerpunten:

Allereerst moet vastgesteld worden dat de nieuwbouw van woningen een goede ontwikkeling is voor Poeldijk. Wij willen blijvende aandacht voor nieuwbouw van woningen. Geen nieuwbouw is stilstand voor het bedrijfsleven, voor de verenigingen en voor de scholen met als gevolg minder cohesie. Gelukkig wordt er weer gebouwd, maar er zijn nog veel onbebouwde terrein.

Ook de komst van een nieuwe supermarkt is goed voor Poeldijk en ook andere ontwikkelingen in de detailhandel geeft nieuw leven in Poeldijk. Westland Verstandig juicht dit toe.

Het verkeer in de Jan Barendselaan is voor vele “Poelikers” een doorn in het oog. Het is een 30-kilometergebied maar dat is in de praktijk niet te merken, want er wordt vaak te hard gereden.

We willen dat de gezichtsbepalende oude Bartholomeusschool een aantrekkelijk uitziend voorplein krijgt.

Evenals in andere kernen is aandacht nodig voor de toewijzing van woningen. Recentelijk zijn veel niet-Westlanders in Poeldijk komen wonen. Dat geeft heel veel onbegrip en Westland Verstandig wil dat de gemeente de grenzen van de mogelijkheden opzoekt.

Het onderhoud aan de verschillende parkjes/speeltuintjes laat zwaar de wensen over, het gras en onkruid staat tot kniehoogte en is voor kinderen niet aantrekkelijk om te spelen. Dat komt ook door de hondenpoep overlast. Dat willen wij anders.

De Leuningjes moet voor Poeldijk behouden worden zoals de Raad met onze steun besliste.

Verenigingen moeten gefaciliteerd en ondersteund worden vanuit de gemeente.

Het winkelbestand loopt achteruit. Het aanbod zou moeten verbeteren;

Het centrumplan moet snel ontwikkeld worden;

De ontsluiting moet beter geregeld worden en met name het vrachtverkeer door de Jan Barendselaan zou moeten worden gemeden. Wellicht is het beter een omleidingsroute te maken via het ABC-terrein;

Er moet een verkeerscirculatieplan gemaakt worden waardoor verkeersoverlast voorkomen wordt;

De sport- en mogelijkerwijs ook de andere verenigingen komen in de knel door de uitbreiding woningen door nieuwbouw. Tijdig zal daarin voorzien moeten worden;

Op dit moment heeft Verburch al een veldentekort en daarin zou voorzien moeten worden door meer kunstgrasvelden;

Een trapveldje voor de jeugd in Poeldijk;

Het grotere bestemmingsverkeer voor de aanwezige winkels zou alleen mogelijk gemaakt moeten worden tot een bepaald tijdstip op een dag zoals dat ook in andere gemeenten het geval is;

Meer onderhoud groenvoorziening;

Meer woningen voor starters die ook echt aan inwoners uit Poeldijk worden toegewezen;

In het centrum van Poeldijk een gezellig pleintje als hart centrum creëren;

Voor de jeugd meer reuring in Poeldijk en meer doen om de jeugd te vermaken. Wellicht een filmzaal in de nieuwe Leuningjes!

-Poeldijk zou een centrumplein moeten krijgen: instellingen liggen verspreid door het dorp, op loopopstand.

Dario Fo-complex moet appartementengebouw worden.

Gat bij de Jumbo moet worden gedicht (plannen voor bouwmarkt Van der Knaap). Wellicht uitplaatsing van bedrijfscomplex van Leen van der Knaap.

Opwaarderen omgeving Protestantse kerk.

Afsluiten Verburghlaan tussen Voorstraat en Rijssenburgerweg.

Herstel en opwaardering Kerkplein, creëren van meer parkeerruimte.

Back To Top