skip to Main Content

Waarom maakt het CDA toch zo een scène en geeft ze bewust verkeerde en tegenstrijdige informatie over kosten terugplaatsing Gravin Machteldbeeld in ’s-Gravenzande

Waarom maakt het CDA toch zo een scène en geeft ze bewust verkeerde en tegenstrijdige informatie over kosten terugplaatsing Gravin Machteldbeeld in ’s-Gravenzande. Wellicht beter om snel eerdere fouten te erkennen en zich bezig te houden met wel voor Westland en haar inwoners belangrijke zaken

Bijgaande advertenties plaatste het CDA in de ’s-Gravenzander eind 2022 en op 9 februari 2023.

Advertentie eind 2022:

Advertentie 9 februari 2023:

De tekst is tegenstrijdig. Immers ook de plaatsing bij het gemeentehuis zou € 49.000,– kosten en het CDA noemt als kosten voor plaatsing Marktplein € 80.000,–. In het tweede artikel zou plaatsing bij oude gemeentehuis ineens gratis zijn. Hoe dom kun je zijn door dit zo te presenteren.

De echte kosten zijn € 55.000,– waarvan verreweg het grootste deel veroorzaakt wordt door schade die het vorige College van CDA en LPF aan het beeld en de sokkel liet toebrengen. Had het College het beeld laten staan, zoals ook met de waterpomp gebeurde, dan zou het helemaal niets extra’s gekost hebben.

Het CDA Westland wilde echter het beeld per se weg hebben op het Marktplein en wilde ook dat het niet meer terugkwam. Waarom dat zo is, is Westland Verstandig altijd onduidelijk gebleven. Ook niet echt boeiend. Wie heeft er binnen het CDA belang bij het weghalen en niet terugkeren?

Wel verkeerd is het dat het CDA vervolgens een bewust onjuiste voorstelling van zaken geeft. Zie beide krantenadvertenties. Om die reden hebben mensen een hekel aan politiek: vaak onjuiste, vage en verdraaide zaken als waar verkondigen en vooral niet doen wat onze inwoners van de politiek mogen verwachten. Het CDA heeft nog steeds niets geleerd. Het zij zo!

Wat Westland Verstandig betreft: het beeld staat er en dus klaar! Nu andere voor de inwoners ook belangrijke zaken snel oppakken en uitvoeren.

Back To Top