skip to Main Content

Wat vinden omwonenden van het Waelbos van de komst van een pumptrackbaan op het zgn. Navosterrein

Wat vinden omwonenden van het Waelbos van de komst van een pumptrackbaan op het zgn. Navosterrein? Westland Verstandig wil omwonenden en inwoners consulteren op zaterdag 26 november te 10.00 uur in Marktplein 10 of schriftelijk

Onze fractie krijgt vele opmerkingen over de door ONW en de gemeente geplande inrichting van het Navosterrein. In 2019 werd nog in de Kiem door de gemeente en ONW een presentatie gehouden door een expert hoe uniek het nieuw te planten bos zou worden. Alle inwoners -en er waren toen heel veel aanwezig- blij. De aanwezige bomen zouden worden gekapt en er zou iets veel mooiers voor in de plaats komen. De van origine bestaande afvalberg zou 1 meter opgehoogd worden.

De realiteit is echter anders op dit moment. Inmiddels staat op een deel van het bos de HVC-installatie die met gas water opwarmt voor de nieuwbouwwijk en die daar de komende jaren nog wel zal blijven staan. Niet alleen de plek, maar ook veel rook en storend voor een mooi stuk bos in wording. Waarom voor die plek gekozen is, is raar. Daarnaast is er een pumptrackbaan op de berg gepland die meer dan 1.000 m2 in beslag zal nemen, naast toegang etc. Hoe de verdere indeling wordt met speeltoestellen voor kinderen in het Waelbos, is nog niet helemaal duidelijk.

Westland Verstandig is voor de komst van een pumptrackbaan in Westland. Die moet wel op een goede plek komen. Dit soort banen zouden het beste tot hun recht komen als ze gelegd worden bij één van onze sportterreinen met WC, drank, gemakkelijk bereikbaar etc. of in een groter park. De vraag is dus of het Waelbos wel de meest geschikte locatie is. Beter is het dat stuk bos “met rust te laten”, wil er nog iets overblijven van de mooie plannen uit 2019.

ONW en ook de gemeente Westland geven aan dat de pumptrackbaan breed gedragen wordt door omwonenden en bewoners van Rijnvaart. Ook zou de klankbordgroep positief zijn. Toch geven de vele berichten van omwonenden die bij Westland Verstandig binnenkomen, geen bevestiging daarvan. Nogmaals als de komst op de geplande plek in Waelbos breed gedragen wordt, dan is er geen probleem.

Om de achterhalen hoe het zit wil Westland Verstandig op korte termijn een inloopochtend organiseren. Zij wil dat doen op zaterdag 26 november 2022 te 10.00 uur, Marktplein 10 te ’s-Gravenzande. Voor- en tegenstanders zijn dan welkom. Dat kan ook schriftelijk vóór die zaterdag. Westland Verstandig zal na deze consultatie dan -zo nodig- actie ondernemen. Ofwel de pumptrackbaan laten waar deze nu gepland is, ofwel het College en ONW voorstellen snel een andere plek daarvoor te zoeken in Westland.

Back To Top