skip to Main Content

Weer een plotsklaps fiks groter tekort (€ 6.2 miljoen) op vooral jeugdhulp in Westland en dan nog bovenop het al eerder verwachte tekort

Weer een plotsklaps fiks groter tekort (€ 6.2 miljoen) op vooral jeugdhulp in Westland en dan nog bovenop het al eerder verwachte tekort. Dit College maakt er echt een potje van en heeft absoluut geen enkele controle

Al eerder is duidelijk geworden dat de zorgwethouder Vreugdenhil maar wat doet en nauwelijks bekend is met de problematiek. Eerder al de foute aanpak van de herindicatie huishoudhulpuren. Na een “WC-eend-onderzoek“ van bureau Radar gewoon doorgaan op de foute weg. Extra kosten voor ambtenaren € 1.7 miljoen! Nu komt ineens uit de lucht vallen dat -bovenop het eerder al voorziene tekort- nog eens € 6.2 miljoen in 2019 meer uitgegeven is aan jeugdhulp. Ernstig natuurlijk. Onbegrijpelijk dat voor 2.000 jongeren in Westland veel meer dan € 20 miljoen nodig is, zeker als duidelijk is dat het geld nagenoeg geheel besteed wordt aan 300 jongeren. Waarom dit nu pas blijkt kan ook wethouder Vreugdenhil niet uitleggen. Evenmin kan verklaard worden hoe dit überhaupt heeft kunnen gebeuren. Westland Verstandig heeft er al eerder op gewezen dat dit College moet stoppen met alleen zichzelf te verheerlijken door werk wat echt niets oplevert te doen. Met alleen maar mooie woorden, schone sier en tv-programma’s en bezoeken kernen bereik je niets goed voor Westland en haar inwoners. Doe je werk waarvoor je bent aangesteld en waarvoor je betaald wordt! Eerder heeft Westland Verstandig ook al gewezen op de extra kosten en bureaucratie die het door de gemeente opgerichte SKT (jeugdzorg) en de deelname aan de H10 (inkoopbureau) met zich meebrengen. Dit komt nu uit. Westland Verstandig verlangt van het College duidelijke en zichtbare maatregelen zodat de gemeente weer in control is! Ook is gewenst dat het College veel attenter opereert en niet als het geld al weg is pas mededelingen doet. Dit extra tekort moeten de CDA-wethouder Zorg en de LPF-wethouder Financiën toch eerder in het jaar gezien hebben! Waarom niet gemeld en direct maatregelen genomen. Nu zijn de inwoners de klos voor dit falend toezicht. Westland Verstandig vraagt zich af of de coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en CU-SGP blijven staan achter dit nieuwe falen van hun wethouders.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top