skip to Main Content

Weer verwikkelingen rondom College van Burgemeester en Wethouders Westland

Weer verwikkelingen rondom College van Burgemeester en Wethouders Westland

Eind vorig jaar viel coalitiepartij Progressief Westland door intern gekibbel uiteen waardoor één van de wethouders zijn achterban geminimaliseerd zag worden. Nu gaat één van de wethouders tussentijds weg en houdt zich niet aan de vierjarige termijnafspraak en kiest voor een eigen politieke carrière buiten Westland.

Westland Verstandig is teleurgesteld nu wethouder Weverling toch vervangen wordt. Was niet nodig gezien de afgenomen werkdruk en totale kosten van een wethouder en de resterende tijd van een jaar tot de verkiezingen. De portefeuille had verdeeld kunnen worden. Wel felicitaties voor Frank Rijneveen, de voorgestelde nieuwe wethouder. Hij mag voor een jaar -in maart 2018 zijn er verkiezingen- het pluche betreden.

Westland Verstandig neemt wel aan dat de partij van wethouder Weverling -GemeenteBelang Westland- hem verzoekt af te zien van zijn wachtgeld nu hij zelf ontslag nam en kiest voor eigen carrière. Ook gaan we ervan uit dat de gemeente de in de afgelopen jaren gemaakte cursuskosten laat terugbetalen nu tussentijds vrijwillig en door eigen opzegging vertrokken wordt. Geen gemeenschapsgeld moeten we natuurlijk kwijt zijn door een eigen keuze van een bestuurder.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top