skip to Main Content

Westland Verstandig heeft beste score in kieswijzer KBO Westland

Westland Verstandig heeft beste score in kieswijzer KBO Westland

 

STEMWIJZER 2018 Westlandse KBO totaal overzicht versie 20180219a

 

X – matig

XX -voldoende

XXX – goed

v  Niet opgenomen in vkp

CDA Chr D66 Gemeentebelang GroenLinks LPF PvdA VVD Westland Verstandig
1) Een wethouder voor ouderenbeleid. v v v v X v X v XXX
2) Maak het mogelijk voor ouderen langer zelfstandig thuis te blijven wonen, door integrale aandacht voor wonen en zorg. XXX XX XXX XXX

 

X XX XX X XXX
3) Zorg er voor ov, 1e lijn zorg, politie, winkels voor de dagelijkse behoeften en ontmoetingsplekken in de eigen kern. X XX X XXX XX XX XX XX X
4) Zorg voor voldoende inkomen voor ouderen: toeslagen, vrijstellingsregelingen en eigen bijdrage Wmo. XX XX v v XX X XX v XX
5) Pak werkloosheid onder 55-plussers aan. X X XXX XX X v XX v X
6) Zorg voor een veilige gemeente waar ouderen zonder angst binnen en buiten hun woning kunnen zijn. v X XX XXX XX X XX XX X
7) Stimuleer digitale vaardigheid maar behoud een vangnet (papier en telefoon). v XX X XX X v v v X
8) Stimuleer activiteiten rond zingeving en ontmoeting. X XX X XX X v v v X
9) VNG handreiking inzake ‘cliëntondersteuning’ integraal implementeren. XX v X v v v v X X
10) Bevorder de samenwerking tussen betaalde en vrijwillige ouderenadviseurs en promoot hun activiteiten. v v v v v XX v v v
11) Betrek inwoners/doelgroepen bij het bepalen van beleid en de uitvoering van beleid. XX v XXX XXX XXX v XXX XX XX
12) Ondersteun mantelzorgers, voorkom overbelasting, geef hen geen professionele taken. v XX XX XXX XXX XX X v X
13) Faciliteer de mantelzorgmakelaar. XXX v v v v v v v XXX
14) Ondersteun mantelzorgers en limiteer de maximum leeftijd van mantelzorgers tot 70 jaar. v XX v v v v v v X
15) Zorg dat ouderen veilig mobiel kunnen blijven. (Plusbus) X XX XX XX XX v X v XX
16) Zorg dat verzoeken voor informatie en hulp snel, professioneel en effectief behandeld worden en bewaak de kwaliteit van deze dienstverlening. XX XXX XX X X v v X X

 

17) Breng de informatievoorziening beter op orde (ouderen weten niet meer waar zij moeten zijn). X XX X v v v XXX X XX
18) De schuldhulpverlening moet vereenvoudigd en toegankelijk worden. Geen wachtlijsten v XX XXX XXX XXX XX XXX v X
19) Zorg voor extra inzet op ouderen die niet reageren op herhaaldelijke verzoeken voor 75+ bezoeken v v v v v v XX v v
Totaal score 19/8 25/6 25/6 27/8 23/6 12/12 24/7 10/12 27/2

 

 

Back To Top