skip to Main Content

Westland Verstandig biedt College en Raad suggesties voor een beter beheer en onderhoud van onze begraafplaatsen aan

Westland Verstandig biedt College en Raad suggesties voor een beter beheer en onderhoud van onze begraafplaatsen aan

Westland Verstandig hield samen met inwoners een schouw in januari 2023 op onze 6 begraafplaatsen. Daarnaast ontving de fractie heel wat mails van inwoners met ideeën en zaken die niet op orde zijn.

Zoals eerder beloofd hebben we 15 aanbevelingen opgesteld, die direct of op korte termijn ook uitvoerbaar zijn.

Het doel van Westland Verstandig is om deze voor veel van onze inwoners belangrijke stille groene plekken nog aantrekkelijker en mooier te maken. Daarnaast wordt in dit voorjaar met het College van gedachten gewisseld over de tarieven.

Westland Verstandig wil dat het College ieder jaar een schouw houdt op de begraafplaatsen en onze inwoners dan de gelegenheid te geven wensen te melden, die dan door de gemeente worden opgepakt.

De rapportage en de aanbevelingen worden hieronder bijgevoegd.

Bevindingen van de Schouw door WV van de 6 Westlandse openbare begraafplaatsen 5-4-23

Back To Top