skip to Main Content

Westland Verstandig blijft gaan voor het burgerbelang! Nog erg veel werk aan de winkel.

Westland Verstandig blijft gaan voor het burgerbelang; Nog erg veel werk aan de winkel. College en meeste andere partijen in Raad realiseren zich dat te weinig

Natuurlijk worden door het gemeentebestuur zaken goed aangepakt. Maar toch vinden wij dat op vele terreinen het voor de Westlandse burgers anders kan en moet. We noemen o.m. en lang niet alles:

 • Een betere zorg (in iedere grotere dorpskern passende revalidatie opvangmogelijkheden, terugkeer nachtapotheek, meer thuishulpuren, ook uren voor onderhouden sociale contacten, echt zorg op maat en veel meer aandacht voor de individuele gevallen en direct probleem oplossende zorg  dichtbij);
 • Aan senioren echt de mogelijkheid bieden -en geld beschikbaar stellen- hun huis geschikt te maken voor langer zelfstandig wonen. Daarbij geen (te) bezwarende financiële verplichtingen opleggen;
 • Meer goedkope sociale huurwoningen en geen wachtlijsten meer;
 • Veel meer accent leggen op goede en veilige leefomgeving in alle dorpskernen;
 • Burgers echt serieus nemen door naar hen te luisteren, snel te reageren op brieven en verzoeken. De gemeente moet goed en gratis bereikbaar zijn. Daar schort het nu aan!
 • Westland veiliger maken zowel qua verkeer en criminaliteit en uitgaan van de echte cijfers;
 • Betere ondersteuning door gemeente oudere Westlandse werkzoekenden;
 • Handhaving huidig kustgebied en in heel Westland meer en beter groen;
 • Beter onderhoud van openbare ruimte en  dierenwelzijn echt goed regelen;
 • Geen geldverkwisting aan onzinnige zaken, een reële visie op de glastuinbouw en rekening houden met de sterk veranderende wereld. Stoppen dus met luchtfietserij. Inzetten op een kleiner, kwalitatief beter glastuinbouwgebied en de vrijkomende ruimte en gelden nuttig besteden aan goedkope geschikte woningen voor jong en oud, agro- distributiecentra, recreatie, innovatieve bedrijven en exporterende toeleveringsbedrijven tuinbouw en de verdere “maak”industrie;.
 • Andere keuzes bij uitgave euro’s. Minder naar gemeenteorganisatie zelf en meer naar zorg, leefomgeving en zaken die er voor de burgers echt toe doen.

Wilt u meer lezen, bekijk onze site www.westlandverstandig.nl.

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter Westland Verstandig .

Back To Top