skip to Main Content

Westland Verstandig blijft zich inzetten voor snelle bouw goedkope woningen voor Westlanders die daarop al te lang wachten

Westland Verstandig blijft zich inzetten voor snelle bouw goedkope woningen voor Westlanders die daarop al te lang wachten

Nagenoeg alle politieke partijen beloofden voor de verkiezingen om goedkope woningen te gaan bouwen voor onze inwoners. In Westland worden jaarlijks 600 tot 700 nieuwe woningen gerealiseerd, maar die zijn te duur voor bepaalde doelgroepen zoals jongeren, starters maar ook senioren en mensen die door omstandigheden dringend een dak boven het hoofd nodig hebben. Vandaar de concrete plannen van Westland Verstandig om op geschikte braakliggende percelen snel deze goedkope woningen te bouwen. Als voor snelle bouw nodig is dat het verplaatsbare woningen zijn, dan moet dat maar. Vaak ligt de Provincie dwars als het om wijziging van agrarische gronden naar woonbestemming gaat en dan is tijdelijkheid vaak een oplossing. Het gaat om snelheid en resultaat.

Andere gemeenten rondom Westland kiezen ook al voor dergelijke woningen en dat ziet er best goed en gezellig uit. In ieder geval betaalbaar voor Westlanders met een bescheiden inkomen.

Westland Verstandig is thans iedere dag doende om het vorenstaande voor elkaar te krijgen. Is echt belangrijk voor een belangrijk deel van onze inwoners.

De ervaring leert inmiddels dat -wil geen weerstand uit de buurt komen- de bouwlocatie een groot centraal liggend bouwperceel moet zijn. Dat perceel is er en is ook voor dat doel beschikbaar zonder dat de tuinbouwbelangen worden geschonden. Dus gas op die lolly en geen tijd verder meer verdoen!

Bij de komende begroting zal daar financiële ruimte voor moeten worden gemaakt. Dat kan gelukkig!

 

Back To Top