skip to Main Content

Westland Verstandig coördineert en faciliteert civiele actie tegen Caiway/Delta Fiber om afspraken aanleg glasvezel in Westland voor elkaar te krijgen

Westland Verstandig coördineert en faciliteert civiele actie tegen Caiway/Delta Fiber om afspraken aanleg glasvezel in Westland voor elkaar te krijgen

Vele tientallen Westlandse inwoners en bedrijven in het buitengebied starten actie tegen Delta Fiber/Caiway om snelle aanleg glasvezel af te dwingen. Duidelijk is dat dit College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP geen actie onderneemt. Het College accepteert dat het Westlandse buitengebied met 8.000 woningen en 1.250 bedrijven internet blijft houden via de oude coaxkabel, die te traag is, veelvuldig stoort en te weinig capaciteit heeft en ook “na upgrading” nog steeds niet voldoet. Wel sloot het College eerder -onder druk van Westland Verstandig- een convenant met Delta Fiber/Caiway over aanleg en toch onderneemt College niets. Dit wordt terecht niet geaccepteerd door de buitengebied-bewoners en bedrijven. Vandaar hun actie. Immers Delta Fiber/Caiway handelt incorrect. Delta Fiber heeft een monopolie op het gebied van internetaansluiting in Westland. De 10 dorpen voorzag ze de afgelopen 15 jaar wel van glasvezel, maar het buitengebied niet. Dus wel de lucratieve aansluitingen (38.000 huizen en 3.000 bedrijven).

Delta Fiber/Caiway bood in 2019 de bewoners en bedrijven in het buitengebied aan om glasvezel aan te leggen als meer dan 50% beloofde een abonnement te nemen. Informatieavonden werden gehouden na een reclameactie in de media. Het belangrijkste argument van Delta Fiber/Caiway was dat de oude coaxkabel niet meer voldeed, niet meer onderhouden werd en dringend aan vervanging toe was. Veel meer dan 50% van de bewoners en bedrijven stemden dan ook in. Zij wensten dat snel glasvezel wordt aangelegd. Delta Fiber/Caiway beloofde tot aansluiting over te gaan. Vele persberichten over de komende glasvezelaansluiting verschenen: aanleg was definitief. De bewoners en ondernemers moesten daarna een contract tekenen voor een abonnement en een eenmalige bijdrage voor de aanleg. Dat deden ze ook. Geen enkel voorbehoud werd door Delta Fiber/Caiway gemaakt. Daarna berichtte Delta Fiber/Caiway in de pers en aan degenen die een contract sloten, in september 2020 met de aanleg te starten. Dat laatste deed ze echter niet. Het bleef stil omdat Delta Fiber in overnameperikelen zat. Eerst werd er geen reden gegeven en te langen leste kregen de bewoners/bedrijven het bericht dat aanleg niet doorging omdat bij de aanbesteding bleek dat het te duur zou worden. Westland zou te veel sloten hebben en dat wist Delta Fiber/Caiway niet eerder. Dit is vreemd want Caiway is van oorsprong een Westlands bedrijf en weet dus waar de oude tv-kabel (coax) ligt. Delta Fiber laat vervolgens het Westlandse buitengebied in de kou staan. Zij komt -kort gezegd- haar beloftes niet na.

Vandaar nu deze actie van Westland Verstandig nu dit College weer slappe knieën heeft en geen enkele actie wil ondernemen. Inmiddels heeft CDA Westland zich gelukkig achter Westland Verstandig geschaard nadat Westland Verstandig tevergeefs moties en verzoeken aan dit voornamelijk CDA-college deed. Ook het Kabinet met het CDA deed niets. De recente vragen van een CDA Tweede Kamerlid aan de Minister zijn natuurlijk prima -zeker in verkiezingstijd- maar zullen niet tot aanleg leiden. De minister zal ongetwijfeld weer naar het Westlandse College verwijzen en die doet in deze samenstelling niets.

De nu ingezette actie van onze inwoners en bedrijven is de enige weg om Delta Fiber te dwingen haar beloften/contracten na te komen.

Namens Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top