skip to Main Content

Westland Verstandig dient -ondersteund door GBW en VVD- een drietal initiatiefvoorstellen in voor financiële ondersteuning bij verduurzamingsactiviteiten inwoners, verenigingen

Westland Verstandig dient -ondersteund door GBW en VVD- een drietal initiatiefvoorstellen in voor financiële ondersteuning bij verduurzamingsactiviteiten inwoners / verenigingen

Westland dient te zorgen dat inwoners in staat zijn ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk gas en elektriciteit verbruiken. Dat betekent dat woningen onder meer beter geïsoleerd worden, zonnepanelen geplaatst worden, anders beglaasd worden etc. De gemeente dient dit financieel te ondersteunen. Om dat te doen gaat Westland Verstandig 3 initiatiefvoorstellen op 9 november aan de Raad voorleggen. De gemeente kan zo haar inwoners te hulp schieten in de strijd tegen de hoge energieprijzen.

Allereerst een subsidiemogelijkheid als bijdrage in de kosten van energiemaatregelen aan eigenaren en huurders van Westlandse woningen. € 2.500,– per woning met een maximum voor heel Westland in 2023 van € 1.000.000,–. Dus 400 Westlanders kunnen gebruik maken van deze regeling.

Daarnaast een mogelijkheid voor eigenaren van woningen om geld te lenen. Ook wordt geregeld de lening voor eigenaren die hun woning levensbestendig willen maken en terug te betalen bij verkoop. Een maximum van alle aanvragen in 2023 van € 500.000,–.

Tenslotte een leningsmogelijkheid voor Westlandse verenigingen, maatschappelijke instellingen voor maatregelen aan hun pand. In 2023 een maximum van alle leningen van € 500.000,–.

Totaal in 2023 € 2 miljoen te dekken uit de algemene reserve die weer extra gevoed wordt door het voorlopige positieve resultaat 2022. De 3 verordeningen worden bijgevoegd. Westland Verstandig nodigt de oppositiepartijen uit om eventueel met verbetervoorstellen te komen om voor onze inwoners / verenigingen een zo goed mogelijke regeling te krijgen.

Verordening Duurzaamheidssubsidie Westland 2023
Verordening leningen verbeteren en verduurzamen woningvoorraad Westland 2023
Verordening Stimuleringsregeling duurzaamheid doelgroepen 2023

Back To Top