skip to Main Content

Westland Verstandig: ‘een besteld rapport’

WOS.nl: Westland Verstandig: ‘een besteld rapport’

Westland Verstandig: ‘een besteld rapport’

De raadsfractie van Westland Verstandig.

De fractie Westland Verstandig geeft fel af op het onderzoeksrapport van de gepensioneerd hoogleraar Hans van den Heuvel naar de handelwijze van deze fractie tegenover de voormalige raadsaccountant. “Er is duidelijk sprake van een besteld rapport”, zo staat in haar eerste reactie op het maandag onthulde document dat deze dinsdagavond in de gemeenteraad wordt besproken.

“Wij houden ons uiteraard aan afspraken en hebben niet in strijd met de gedragscode gehandeld”, stelt fractievoorzitter Peter Duijsens. “Als er zaken geconstateerd worden die niet kloppen, wordt dat eerst in de politieke arena besproken en als dat niet lukt omdat de ‘oude politiek’ elkaar afdekt, dan worden andere wegen bewandeld.”

De fractie zegt zich te hebben verzet tegen een onaanvaardbare dubbelrol van de accountant en een college dat daar misbruik van maakte en alles weghield bij de raad. “Uiteraard is dat in het rapport niet terug te lezen”, stelt Duijsens, “maar ja, dat stond blijkbaar ook niet op de bestellijst.”Volgens de fractie stond de inhoud bij voorbaat vast. “De oud-professor vond hoor en wederhoor niet nodig, liet zich informeren en bijpraten door de adviseurs van de burgemeester”, aldus Duijsens. Feiten zouden onvolledig, onjuist en verdraaid gepresenteerd zijn. Ook zouden feiten eerst zijn ingekleurd om daarna suggestieve conclusies te trekken.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de overige fracties in de gemeenteraad, met uitzondering van de LPF. Die fractie vond zo’n onderzoek “het verkeerde medicijn voor deze patiënt”.

Back To Top