skip to Main Content

Westland Verstandig ernstig bezorgd over diverse verkeersituaties in ’s-Gravenzande. Moet echt anders op korte termijn

Westland Verstandig ernstig bezorgd over diverse verkeersituaties in ’s-Gravenzande. Moet echt anders op korte termijn. Weer een beroep op verkeerswethouder Varekamp om te luisteren naar de inwoners en niet langer zijn eigen gang te gaan

De wijze van inrichting van de Koningin Julianaweg en het niet willen luisteren naar terechte verzoeken tot aanpassing. De niet te verklaren gang van zaken rond de gehele afsluiting van de Rijnvaartweg en de onverklaarbare lange duur daarvan en de onwil om na terechte kritiek aanpassingen te laten doen. Ook nu weer de onaanvaardbare plannen voor reconstructie van de Oudelandstraat! Voeg er aan toe het openbaar vervoerprobleem in ‘s-Gravenzande met bushaltes die te ver liggen van bepaalde woonbuurten waaraan niets zichtbaars gebeurt!

Westland Verstandig is met al deze kwesties bezig, maar stuit op een wethouder die alles voor zich uitschuift, nagenoeg niets doet en niet bij machte is om de bakens te verzetten. Dit kan niet langer meer zo en we zijn niet ver af van het punt dat we helaas zijn functioneren als verkeerswethouder aan de orde zullen moeten gaan stellen. Ook in andere dorpen zien we jammer genoeg hetzelfde beeld. Westland Verstandig wil dat ook op het vlak van verkeer en vervoer gedaan wordt waar onze inwoners baat bij hebben. Dat gebeurt nu niet!

Back To Top