skip to Main Content

Westland Verstandig gaat in 2023 “4 kwartalenoverleggen” voeren met verenigingen, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen, belangengroepen

Westland Verstandig gaat in 2023 “4 kwartalenoverleggen” voeren met verenigingen, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen, belangengroepen zoals Seniorenraad, Platform Gehandicapten Westland, KBO-PCOB, Alzheimer, Oogcafé etc.

Ondernemers en inwoners zijn natuurlijk iedere dag welkom op één van onze Burgerkantoren. In Monster hadden we al geregeld een inloopmiddag. In 2023 gaan we dat ook doen in Wateringen en De Lier. We geven daarmee echt inhoud aan “WESTLAND VERSTANDIG, ALTIJD DICHTBIJ”.

Daarnaast gaat Westland Verstandig in 2023 het “4 kwartalenoverleg” invoeren. Eens in het kwartaal in gesprek gaan met organisaties / verenigingen. Westland Verstandig merkt dat bij veel organisaties/ verenigingen / belangenbehartigers en de betrokken vrijwilligers grote behoefte is om korte lijnen te hebben naar het gemeentebestuur. Zij willen hun ideeën inbrengen en bespreken om een nog beter Westland te krijgen. Zij zijn vaak de ervaringsdeskundige met grote kennis van wat in hun achterban leeft en verdienen grote waardering en respect. Ook zaken aan de orde stellen die nog niet goed verlopen in Westland en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daaraan kan nog worden toegevoegd het bespreken van de organisatie bezighoudende actuele zaken en het geven van informatie over en weer. Voor organisaties ook belangrijk om bijtijds ontwikkelingen te vernemen om zo hun achterban goed te kunnen informeren. Voor Westland Verstandig is belangrijk om aan de gevoerde gesprekken een goed vervolg te geven. Als raadsfractie kunnen we zaken aankaarten bij het College.

Ook vindt Westland Verstandig dat de wethouders uit het College korte lijnen moeten houden met de organisaties en hen is verzocht eveneens 1 keer per kwartaal een dergelijk overleg te voeren.

Westland Verstandig zal haar bekende organisaties / verenigingen / belangenorganisaties uitnodigen. Bent u betrokken bij een vereniging / maatschappelijke instelling / belangenorganisatie en wilt u ook deelnemen aan het 4 kwartalenoverleg, laat ons dat dan weten: tel. 06-53401068 of per mail op info@duijsens.net.

Back To Top