skip to Main Content

Westland Verstandig gaat nog meer de dorpen in! Doe mee!

Westland Verstandig gaat nog meer de dorpen in! Doe mee!

De fractie van Westland Verstandig zal de komende tijd -vanaf het voorjaar 2023- alle buurten / straten van Westland van alle 11 dorpen gaan bezoeken. Dit is een omvangrijke klus en zal veel tijd kosten. Wij zijn niet alleen benieuwd naar de problemen, maar we willen die ook daadwerkelijk aanpakken.

De fractie zal met aan huis bezorgde brieven inwoners en ondernemers uitnodigen om samen met de fractieleden door hun straat en buurt te lopen. De inwoners en ondernemers weten natuurlijk het beste wat in hun buurt nodig en gewenst is voor een (nog) betere en fijnere leefomgeving. Westland Verstandig wil dan aan de slag om de aangegeven punten aan te pakken en dat ook terug te koppelen.

Er wordt een overzicht gemaakt wanneer we bij u in de buurt / straat zijn. Hieronder ziet u de brief die we gaan sturen.

Beste bewoner en ondernemer,

Tevreden met uw straat / buurt?
Wat wilt u eraan verbeteren?

Wij als raadsleden van Westland Verstandig willen u leren kennen door samen met u door de straat en de buurt te wandelen om uw problemen en aandachtspunten aan te horen. Natuurlijk gaan wij daar dan ook mee aan de slag.

U als bewoner / ondernemer weet het beste wat voor uw buurt nodig is. Daarom vragen wij u om mee te doen. We zijn niet alleen benieuwd naar uw problemen, maar willen deze ook daadwerkelijk aanpakken.

De fractie van Westland Verstandig nodigt u uit om samen te werken aan een (nog) fijnere buurt. Dit doen we door in de komende tijd samen met de bewoners, ondernemers en organisaties een Buurtagenda te maken voor alle 11 dorpen van Westland. Met die Buurtagenda gaan we dan aan de slag en zetten ons in om de punten aan te pakken.

Wij zijn bij u op:
Datum en tijdstip:
Locatie:

Aanmelden is niet nodig.

Wilt u schriftelijk of telefonisch zaken aan ons melden, dan kan dat ook: per e-mail aan info@duijsens.net of bellen naar 06-53401068.

Hartelijke groeten en graag tot ziens!

De fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens
Leo Boekestijn
Carlieke van Staalduinen
Renate van der Giessen
Jan-Willem van den Beukel
Melanie Stokkers
Jan Bogaard
Arie Bongaards
Astrid Leurink
Angelique van Vliet
Ralph Nederpel

Back To Top