skip to Main Content

Westland Verstandig gaat zelf avond organiseren over gewenste aanpassingen aan de Koningin Julianaweg in ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig gaat zelf avond organiseren over gewenste aanpassingen aan de Koningin Julianaweg in ‘s-Gravenzande

Bij onze fractie komen er veel -terechte- klachten binnen over de gevolgen van de recente wijzigingen aan de Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande. Nieuw gecreëerde onveilige situatie, bochten die niet gemaakt kunnen worden door vrachtverkeer, te scherpe stoepranden, te weinig maatregelen tegen te snel rijden etc. Het gaat om systematische tekortkomingen. Daarom verzocht de fractie het College om op korte termijn een inloop- en informatieavond te houden.

Dit te meer nu afgeweken is van het eerste ontwerp zoals dat aan de inwoners is getoond en de vele opmerkingen over de toegenomen verkeersonveiligheid sedert de aanpassingen. Ongelukken worden gevreesd. Tientallen meldingen en klachten kregen we binnen en gaven we door. Vandaar ons verzoek om op 1 avond onze inwoners aan het woord te laten en alle opmerkingen te verzamelen en te beoordelen hoe aanpassingen kunnen plaatsvinden.

Het College geeft aan daartoe niet bereid te zijn omdat er al voor de aanpassingen inloopavonden waren en er “altijd bij een nieuwe situatie” “opmerkingen” zijn. Westland Verstandig betreurt dat antwoord en accepteert dat niet. Voorts wordt door het College verwezen naar het Meldpunt, maar daar wordt -gezien de reacties naar onze inwoners- niets gedaan en wordt verwezen naar het ontwerp. Dat schiet natuurlijk niet op.

Vandaar dat Westland Verstandig zelf de inloopavond organiseert. Datum en plek laten we nog weten.

Back To Top