skip to Main Content

Westland Verstandig ging zaterdag fietsend en varend door Westland en bezoekt de dorpen

Westland Verstandig ging zaterdag fietsend en varend door Westland en bezoekt de dorpen, geeft plantjes aan inwoners en bezoekt enkele bijzondere gebouwen zoals de Monsterse molen

Vanaf 10.00 uur waren 8 kandidaten van Westland Verstandig op weg per fiets naar de 12 dorpen (ook Westerlee). Bezocht werden tal van wooncomplexen en woningen. Tegelijkertijd startte in Kwintsheul een Westland Verstandig-boot die ook grote delen van Westland over het water aandeed.

Zo een fietstocht laat maar weer eens zien hoeveel ruimte er in Westland is, ook voor de bouw van de zo nodige starters koop- en huurwoningen. Hetzelfde geldt voor seniorenwoningen en de ruimte die nodig is voor de oplossing van de andere Westlandse vraagstukken. Een kwestie van aanpak en oplossen. Iets wat Westland Verstandig met veel moties, amendementen, vragen, verzoeken al vele jaren probeert te realiseren, maar helaas onvoldoende politieke steun van andere partijen kreeg. Dat moet echt anders na de verkiezingen en Westland Verstandig wil dit echt waarmaken na de verkiezingen als zij voldoende steun van de kiezer krijgt.

De lijsttrekker van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top