skip to Main Content

Westland Verstandig grijpt in en zorgt weer voor rust op het vlak van de WMO in Westland

Westland Verstandig grijpt in en zorgt weer voor rust op het vlak van de WMO in Westland. Extra kwartiertje voor koffie komt er per 1 januari 2024

In de vorige bestuursperiode namen CDA en LPF het besluit om huishoudhulp niet meer per uur te gaan toekennen, maar “schoon en leefbaar huis” als uitgangspunt te nemen. Westland Verstandig was daar fel op tegen omdat daarmee de inwoners te veel afhankelijk zijn van de zorgaanbieders, die vrij spel hebben en de inwoners geen enkele zekerheid geeft over de uren dat een huishoudelijke hulp bij hen aanwezig is. Die vrees kwam helaas uit. Gelukkig hebben we dat kunnen corrigeren doordat onze wethouder Rombout de gevolgen introk, die een direct gevolg zijn van verkeerde besluiten uit het verleden. Een ieder die gekort werd op uren krijgt die weer terug! Helaas was daar wel enige tijd voor nodig en dat had eerder gemoeten en dat ging dus niet goed!

Laten nou vooral CDA, LPF en CU-SGP die kilo’s boter op hun hoofd hebben vanwege verkeerde keuzes, zoals resultaatgericht werken, forse kritiek hebben en daarvoor een extra raadsvergadering nodig hadden. Eerst zelf de ellende veroorzaken en als die ellende dan blijkt, kritiek hebben op de partij die in staat bleek de veroorzaakte ontevredenheid bij inwoners weg te nemen. Politieke spelletjes noemen we dat en een storm in een glas water! Zonde van de tijd voor een vergadering die verder niets opleverde.

Gelukkig werd de motie van Westland Verstandig wel aangenomen om in de 2e helft van 2023 alvast voor te bereiden om per 1 januari 2024 direct in te voeren het extra kwartiertje voor het drinken van een kopje koffie van de zeer gewaardeerde huishoudhulp met de zorgvrager. Daarmee had de extra raadsvergadering toch nog enige zin, alhoewel CDA, LPF, CU-SGP, D66, FvD, GroenLinks, PvdA tegen de motie stemden en dus blijkbaar dat kwartiertje niet nodig vinden. Tja … helaas nog niet geleerd wat goed is voor onze inwoners die hulp nodig hebben!

Back To Top