skip to Main Content

Westland Verstandig hoeft geen vaste alleen voor haar bestemde fractiekamer in nieuwe gemeentehuis

Westland Verstandig hoeft geen vaste -alleen voor haar bestemde- fractiekamer in het halve nieuwe gemeentehuis aan de Verdilaan; Wel een gewone algemeen in gebruik zijnde spreekkamer om met Westlandse inwoners  verenigingen  bedrijven te praten


De 2 halve nieuwe gemeentehuizen gaan eind augustus open en pas eind september zijn de 2 gemeentehuizen echt klaar. Naar verluidt is er nog steeds wrevel onder de ambtenaren in welke van de 2 gemeentehuizen men mag gaan zitten. Ook worden er zelfs afdelingen opgesplitst. Allemaal nadelen van deze dwaze beslissing om 2 halve gemeentehuizen te realiseren. Vaststaat inmiddels dat de 2 halve gemeentehuizen € 3,7 miljoen per jaar kosten plus natuurlijk alle bijkomende ICT-kosten, verhuiskosten, extra parkeerterreinkosten en aanpassingen wegen / aanleg rotonde etc. Alle kosten worden angstvallig geheimgehouden door GBW-wethouder Meijer. Saillant is dat de gemeente niet eens echt eigenaar is van de 2 halve gemeentehuizen, maar 25 jaar lang een gebruiksvergoeding moet betalen waarin een rentepercentage zit van meer dan 10%. Allemaal bedacht door de binnenkort vertrekkende burgemeester en gemeentesecretaris. Naar verluidt zijn de 2 halve gemeentehuizen nu al te klein en bevatten te weinig werkplekken. Er zou ruimte elders moeten worden bijgehuurd. Dit kan niet waar zijn!!!

Voor 9 fracties zijn 8 vaste fractiekamers. Verkeerde planning. Of net goed omdat bekend was dat Westland Verstandig geen vaste fractiekamer wenste. Alle fracties, behalve Westland Verstandig, wilden per se een eigen kamer die afgesloten kan worden. De ervaring leert dat die fractiekamers bij andere partijen sporadisch en dan nog enkel in de avond gebruikt worden. Voorts zijn de huidige fractiekamers veel te groot voor fracties bestaande vaak uit 1 of enkele leden. Westland Verstandig stelde in het verleden voor te volstaan met 2 à 3 spreekkamers, die dan als fractiekamer gebruikt kunnen worden. Overdag kunnen dan ambtenaren daar gebruik van maken en ‘s avonds zo nodig de fracties. Dit idee vond bij alle andere fracties geen steun. Zij wensten een eigen kamer. Westland Verstandig handelt -en dat doet ze altijd- zoals ze beloofd heeft. Zij hoeft geen vaste fractiekamer, maar wel een algemeen in gebruik zijnde spreekkamer. Ook wil zij vrije toegang tot het gebouw. Dit alles is overigens inmiddels keurig geregeld met onze fractie door de wethouder en de gemeentesecretaris. Westland Verstandig heeft haar 2 eigen burgerkantoren al en wil door deze handelwijze voorkomen dat onnodig kosten gemaakt worden. Die euro’s kunnen beter naar de zorg, onderwijs, starters- en seniorenwoningen gaan. Het had de andere fracties gesierd eenzelfde visie te hebben.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top