skip to Main Content

Westland Verstandig houdt op vrijdag 1 april druk bezochte ledenvergadering

Westland Verstandig houdt op vrijdag 1 april druk bezochte ledenvergadering

Na de verkiezingen is het gebruikelijk bij Westland Verstandig om de leden bij te praten en hen naar hun mening te vragen. Dat gebeurde vrijdag 1 april. Na het geweldige verkiezingsresultaat waren de leden natuurlijk ook er erg blij. Velen van hen zetten zich ook in tijdens de verkiezingstijd.

Eerder op vrijdag werd voorts duidelijk dat samen met GBW en VVD overleg gaat plaatsvinden over de in de komende 4 jaren gestelde doelen. De zakken gaan natuurlijk van de lantaarnpalen zoals beloofd en de Westlandse vraagstukken op het gebied van wonen, zorg, voorzieningen, leefomgeving, groen etc. worden opgepakt en opgelost. De leden stemden unaniem in met de gekozen weg en de gestelde doelen.

Namens Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top